Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 1. Οικονομίδης, Α.Α., Καρατζόγλου Β. & Xατζιδάκη, Θ. (2011). Χρήση και Εφαρμογές του Excel στην Οικονομία και τη Διοίκηση. Καλύπτει τις εκδόσεις του Excel 2007 και 2010. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN 978-960-461-438-7

 2. Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλου Ευ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2010). E- Οικονομία, Εμπόριο, Μάρκετιγκ, Διακυβέρνηση. Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί. ISBN 978-960-418-242-8

Διδακτορική Διατριβή

 • Economides, A. A. (1990). A unified game-theoretic methodology for the joint load sharing, routing and congestion control problem. Ph.D. Dissertation in Computer Engineering, pp. 1 - 538, University of Southern California, Los Angeles, USA.
  This was the first research to formulate, model and solve routing (load balancing, load sharing) problems in computer and communication networks both as Nash games and as Stackelberg games. [Download[citations]

Αρθρα Περιοδικών 

 1. Kampitaki, D. & Economides, A.A. (2018). Exploiting selfishness, altruism and common welfare to enhance performance of routing protocols for Mobile Ad hoc Networks, Wireless Personal Communications, Vol.  [pdf]

 2. Nikou, S. & Economides, A.A. (2018). Mobile-based assessment: A literature review of publications in major referred journals from 2009 to 2018, Computers & Education.  Vol 125, pp. 101-119, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.006 [pdf]

 3. Stolaki, A. and Economides, A.A. (2018). The creativity challenge game: An educational intervention for creativity enhancement with the integration of Information and Communication Technologies (ICTs), Computers & Education, Vol. 195, pp. 195-211, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.009 [pdf]

 4. Nikou, S. & Economides, A.A. (2018). Factors that influence behavioral intention to use Mobile-Based Assessment: a STEM teachers’ perspective, British Journal of Educational Technology. DOI:10.1111/bjet.12609 [pdf]

 5. Nikou, S. & Economides, A.A. (2018). Mobile-based micro-learning and assessment: Impact on learning performance and motivation of high-school students. Journal of Computer Assisted Learning, DOI: 10.1111/jcal.12240 [pdf]

 6. Moridis, C.N., Terzis, V., Economides, A.A., Karlovasitou, A. and Karabatakis, V.E. (2018). Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions regarding usefulness, ease of use and playfulness. Applied Psychophysiology and Biofeedback. DOI 10.1007/s10484-017-9379-8 [pdf]

 7. Papamitsiou, Z., & Economides, A. A. (2017). Exhibiting achievement behavior during computer-based testing: What temporal trace data and personality traits tell us? Computers in Human Behavior, Vol. 75, pp. 423-438.  https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.036 [pdf]

 8. Sarigiannidis, P., Karapistoli, E. & Economides, A. A. (2017). Modelling the Internet of Things under attack: A G-network approach, IEEE Internet of Things Journal, Issue 99, DOI: 10.1109/JIOT.2017.2719623 [pdf]

 9. Panaousis, E., Karapistoli, E., Elsemary, H., Alpcan, T., Khuzanie, MHR and Economides, A.A. (2017). Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications. Ad Hoc Networks, Vol. 56, No. 1, pp. 28-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.adhoc.2016.11.008 (Impact factor: 2.151) [pdf]

 10. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2017). Mobile-based assessment: Investigating the factors that influence behavioral intention to use, Computers & Education, Volume 109, Pages 56-73 [link] [pdf]

 11. Nikou, S.A. & Economides, Α.Α. (2017). Mobile-Based Assessment: Integrating acceptance and motivational factors into a combined model of Self-Determination Theory and Technology Acceptance, Computers in Human Behavior, Vol. 68C, pp. 83-95. DOI: 10.1016/j.chb.2016.11.020 [link] [pdf]

 12. Nikou, S.A. & Economides, Α.Α. (2016). An outdoor Mobile-Based Assessment activity: Measuring Students' Motivation and Acceptance. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol.10, No.4, pages 11-17. [link] [pdf]

 13. Nikou, S.A. &   Economides, A.A. (2016). The impact of paper-based, computer-based and mobile-based self-assessment on students’ science motivation and achievement. Computers in Human Behavior, Volume 55, Part B,  Febr. 2016, pp. 1241-1248. doi:10.1016/j.chb.2015.09.025 [pdf]

 14. P. Sarigiannidis, E. Karapistoli, and A. A. Economides (2015), Detecting Sybil Attacks in Wireless Sensor Networks using UWB Ranging-based Information, in Expert Systems with Applications, Elsevier, vol. 42, issue 21, Nov. 2015, pp. 7560-7572. (Impact factor: 2.879) [pdf]


 15. Papamitsiou, Z., & Economides, A. A. (2015). Temporal learning analytics visualizations for increasing awareness during assessment. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 12(3). 129-147 [pdf]

 16. Papamitsiou, Z., and Economides, A.A, (2014), Temporal Learning Analytics for adaptive assessment, Journal of Learning Analytics, 1(3), pp. 165-168 [pdf]

 17. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014), Learning Analytics and Educational Data Mining in practice: a systematic literature review of empirical evidence, Journal or Educational Technology and Society, 17(4), pp. 49-64 [pdf]

 18. Angelou, G. & Economides, A. A. (2014). Investment flexibility and competition modeling for broadband business. Telecommunications Policy. Vol. 38, No. 5-6, pp. 438-448. Elsevier. ISSN: 0308-5961. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.244 (2008), 0.969 (2009), 1.539 (2011); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008) 0.047 (2009); SNIP= 1.912 (2007), 1.748 (2008), 0.804(2009); H-index (based on Scopus) = 22 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. DOI: 10.1016/j.telpol.2014.02.005 [pdf]

 19. Karapistoli, E., Mpampentzidou, I.  & Economides, A. A. (accepted). Environmental monitoring based on the wireless sensor networking technology: A survey of real-world applications. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems. IGI-Global. DOI: 10.4018/IJAEIS, ISSN: 1947-3192, EISSN: 1947-3206 [pdf]

 20. Karapistoli, E. & Economides, A. A. (2014). ADLU: A novel anomaly detection and location-attribution algorithm for UWB wireless sensor networks. The EURASIP Journal on Information Security. Vol. 2014/1, No 3. ISSN: 1687-417X. DOI: 10.1186/1687-417X-2014-3 [pdf]

 21. V. Terzis, C.N. Moridis & A.A. Economides (2013). Measuring instant emotions based on facial expressions during computer-based assessment. Personal and Ubiquitous Computing. Vol. 17, No. 1, pp. 43-52. Springer. ISSN (print): 1617-4909, ISSN (electronic): 1617-4917. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.554] [pdf]


 22. Terzis, V., Moridis, C. N., Economides, A. A. & Rebolledo Mendez (2013). Computer based assessment acceptance: A cross-cultural study in Greece and Mexico.  Journal of Educational Technology & Society, Vol. 16, No. 3, pp. 411-424. IEEE. ISSN 1436-4522. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007), 0.904 (2008), 1.067 (2009), 1.171 (2012); SJR= 0.042 (2007), 0.038 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 1.622 (2007), 1.803 (2008), 0.579 (2009); H-index (based on Scopus)= 12 (2007), 17 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A (2009), B (2010)] [pdf]

 23. Terzis, V., & Economides, A. A. (2013). Continuance acceptance of computer based assessment through the integration of user's expectations and perceptions. Computers & Education, Vol. 62, pp. 50-61. Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010);A’ journal in ERIH list (2007)] [pdf]


 24. Angelou, G. & Economides, A. A. (2013). Broadband business by utilities infrastructure exploitation: A multistage competition model. Telecommunications Policy, Vol. 37, No. 1, pp. 63-79. Elsevier. ISSN: 0308-5961. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.244 (2008), 0.969 (2009), 1.539 (2011); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008) 0.047 (2009); SNIP= 1.912 (2007), 1.748 (2008), 0.804(2009); H-index (based on Scopus) = 22 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)] [pdf]

 25. C.N. Moridis & A.A. Economides (2012). Affective learning: Empathetic agents with emotional facial and tone of voice expressions. IEEE Transactions on Affective Computing Vol. 3, No. 3, pp. 260-272. IEEE. Print ISSN: 1949-3045 [pdf]

 26. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2012). Applause as an achievement-based reward during a computerised self-assessment test. British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 43, No. 3, pp. 489-504. Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007), 1.041 (2008), 1.255 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008), 0.064 (2009); SNIP= 1.323 (2007), 1.946 (2008), 0.795 (2009); H-index (based on Scopus)= 14 (2007), 20 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A* (top 5%) (2009), A (2010)] [pdf]

 27. Palaiologk, A. S., Economides, A. A., Tjalsma, H. D. & Sesink, L. B. (2012). An Activity-Based Costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: The case of DANS. International Journal on Digital Libraries (IJDL), Vol. 12, No. 4, pp. 195-214. Springer Verlag. ISSN (print): 1432-5012, ISSN (electronic): 1432-1300. [SJR= 0.045 (2010), 0.040 (2011); H-index (based on Scopus) = 13 (2011)] [pdf]

 28. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012). The effect of emotional feedback on behavioral intention to use computer based assessment. Computers & Education, Vol. 59, No. 2, pp. 710-721. Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010);A’ journal in ERIH list (2007)] [pdf]

 29. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012). How student's personality traits affect computer based assessment acceptance: Integrating BFI with CBAAM. Computers in Human Behavior, Vol. 28, No. 5, pp. 1985-1996. Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [pdf]

 30. C. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A. Economides, A. Karlovasitou, P. Bamidis & V. Karabatakis (2011). Audiovisual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences. Neuroscience Letters, Vol. 500, No. 1, p. e51. Elsevier. ISSN: 0304-3940. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.925 (2010)] [pdf]

 31. V. Terzis & A.A. Economides (2011). Computer based assessment: Gender differences in perceptions and acceptance. Computers in Human Behavior, Vol. 27, No 6, pp. 2108-2122. Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [pdf]

 32. Terzis, V. & Economides, A. A. (2011). The acceptance and use of computer based assessment, Computers & Education, Vol. 56, No. 4, pp. 1032-1044. Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [pdf]

 33. A. Economides & A. Kontaratou (2011). Hotels pricing at travel search engines. International Journal of Online Marketing (IJOM), Vol. 1, No. 4, pp. 64-74. IGI Global. ISSN: 2156-1753, EISSN: 2156-1745 [pdf]

 34. Moutafidis, G. & Economides, A. A. (2011). Demand for broadband access in Greece, Telematics and Informatics, Vol. 28, No. 2, pp. 125-141. Elsevier. ISSN: 0736-5853. [SJR= 0.035 (2007), 0.038 (2008), 0.045 (2009); SNIP= 0.969 (2007), 1.073 (2008), 0.567 (2009); H-index (based on Scopus) = 9 (2007), 13 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf]

 35. Economides, A. A. & Terzis, V. (2011). Financial analysis for professional test centres in Greece. International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 3, No. 3, pp. 266-283. Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [pdf]

 36. Giantsis, C. & Economides, A.A. (2011). Comparison of Routing Protocols for Underwater Sensor Networks: A Survey. International Journal of Communication Networks and Distributed SystemsVol. 7, No. 3-4, pp. 192-228. Inderscience. ISSN (Online): 1754-3924, ISSN (Print): 1754-3916 [pdf]
   

 37. Chatzopoulou, D. I. & Economides, A. A. (2010). Adaptive assessment of student's knowledge in programming courses. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 26, No. 4, pp. 258-269. Wiley-Blackwell. ISSN (Print): 0266-4909, ISSN (Online): 1365-2729. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.065 (2008), 1.313 (2009); SJR= 0.05 (2007), 0.05 (2008), 0.051 (2009); SNIP= 2.21 (2007), 3.345 (2008), 0.941 (2009); H-index (based on Scopus) = 23 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. [pdf]

 38. Gkarafli, S. & Economides, A. A. (2010). An experimental survey and comparison of proof by knowledge authentication techniques. International Journal of Applied Research on Information Technology and Computing, Vol. 1, Issue: 3, pp. 240-271 Indian Journals. ISSN (Print): 0975-8070, ISSN (Online): 0975-8089 [pdf]

 39. Tzatzara, K. & Economides, A. A. (2010). Gender differences in digital music distribution methods. Peer-to-Peer Networking and Applications, Vol. 3, No. 2, pp. 161-171. Springer, ISSN (Print): 1936-6442, ISSN (Online): 1936-6450. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.417 (2010)] [pdf]

 40. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2010). Mobiles in education: Students' usage, preferences and desires. International Journal of Mobile Learning and Organisation, Vol. 4, No. 3, pp. 235-252. Inderscience. ISSN (Online): 1746-7268, ISSN (Print): 1746-725X. [ARC/ERA = C (2010)]. [pdf]

 41. Gkarafli, S. & Economides, A. A. (2010). Comparing the proof by knowledge authentication techniques. International Journal of Computer Science and Security. Vol. 4, No. 2, pp. 237-255. CSC Press. ISSN: 1985-1553. [pdf]

 42. Angelou, G. & Economides, A. A. (2010). Integrating real options with AHP and GP for prioritizing ICT infrastructure projects. International Journal of Management and Decision Making (IJMDM). Inderscience. ISSN (Online): 1741-5187, ISSN (Print): 1462-4621 [SJR= 0.032 (2007), 0.037 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 0.399 (2007), 0.301 (2008), 0.188 (2009); H-index (based on Scopus) = 2 (2007), 5 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf]

 43. Terzis, V. & Economides, A. A. (2010). E-certification: financial analysis and ECDL (European Computer Driving Licence) Hellas case. International Journal of Education Economics and Development, Vol. 1, No. 4, pp. 348-365. Inderscience. ISSN (Online): 1759-5681, ISSN (Print): 1759-5673. [pdf]

 44. Emmanouilidis, E. C. & Economides, A. A. (2010). ICT usage by Greek accountants. International Journal of Information Systems in the Service Sector, Vol. 2, No. 1, pp. 49-70. IGI-Global. ISSN: 1935-5688; EISSN: 1935-5696. [pdf]

 45. Angelou, G. & Economides, A. A. (2009). A compound real option and AHP methodology for evaluating ICT business alternatives. Telematics and Informatics, Vol. 26, No. 4, pp. 353-374. Elsevier. ISSN: 0736-5853. [SJR= 0.035 (2007), 0.038 (2008), 0.045 (2009); SNIP= 0.969 (2007), 1.073 (2008), 0.567 (2009); H-index (based on Scopus) = 9 (2007), 13 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf] [citations]

 46. Angelou, G. & Economides, A. A. (2009). A multi-criteria game theory and real options model for irreversible ICT investment decisions. Telecommunications Policy, Vol. 33, No. 10-11, pp. 686-705. Elsevier. ISSN: 0308-5961. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.244 (2008), 0.969 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008) 0.047 (2009); 1.912 (2007), 1.748 (2008), 0.804(2009); H-index (based on Scopus) = 22 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)] [pdf] [citations]

 47. Economides, A. A. & Apostolou, G. (2009). User-centred evaluation of airlines' websites. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, Vol. 1, No. 1, pp. 280-301. Inderscience. ISSN (Online): 1753-5220, ISSN (Print): 1753-5212 [pdf]

 48. Moridis, C. & Economides, A. A. (2009). Mood recognition during online self-assessment tests. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 2, No. 1, pp. 50-61. IEEE. ISSN: 1939-1382. [pdf

 49. Economides, A. A. (2009). Conative feedback in computer-based assessment. Computers in the Schools, Vol. 26, No. 3, pp. 207-223. Routledge - Taylor & Francis. ISSN: 0738-0569, Electronic ISSN: 1528-7033. [SJR= 0.034 (2007), 0.03 (2008), 0.035 (2009); SNIP= 0.076 (2007), 0.147 (2008), 0.086 (2009); H-index (based on Scopus) = 1 (2007), 2 (2008); ARC/ERA = C (2010)] [pdf]

 50. Terpsiadou, M. H. & Economides, A. A. (2009). The use of information systems in the Greek public financial services: the case of TAXIS. Government Information Quarterly, Vol. 26, No. 3, pp. 468-476. Elsevier, ISSN: 0740-624X. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.448 (2006), 1.91 (2008), 2.098 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.049 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 1.094 (2007), 1.912 (2008), 0.952 (2009); H-index (based on Scopus) = 13 (2007), 17 (2008); ARC/ERA = B (2010)] [pdf] [citations]

 51. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2009). Students' thoughts about the importance and costs of their mobile devices' features and services. Telematics and Informatics, Vol. 26, No. 1, pp. 57-84, Elsevier. ISSN: 0736-5853. [SJR= 0.035 (2007), 0.038 (2008), 0.045 (2009); SNIP= 0.969 (2007), 1.073 (2008), 0.567 (2009); H-index (based on Scopus) = 9 (2007), 13 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf] [citations]

 52. Kavaliotis, T. I. & Economides, A. A. (2009). Evaluating e-communities of wireless networks worldwide. International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications (IJMCMC), Vol. 1, No. 1, pp. 92-109. IGI Global. ISSN: 1937-9412, E-ISSN: 1937-9404 [pdf]

 53. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Prediction of student's mood during an online test using formula-based and neural network-based method. Computers & Education, Vol. 53, No. 3, pp. 644-652. Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); 'A' journal in ERIH list (2007)] [pdf]

 54. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Classification models of students' moods during an online self-assessment test. International Journal of Knowledge & Learning, Vol. 5, No. 1, pp. 50-61. Inderscience. ISSN (Online): 1741-1017, ISSN (Print): 1741-1009. [ARC/ERA = C (2010)]. [pdf]

 55. Ataloglou, M. P. & Economides, A. A. (2009). Evaluating European ministries' websites. International Journal of Public Information Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 147-177. ISSN 1653-4360 [pdf] [citations]

 56. Economides, A. A. (2009). Adaptive context-aware pervasive and ubiquitous learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 1, No 3, pp. 169-192, Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [pdf]

 57. Zarifopoulos, M. & Economides, A. A. (2009). Evaluating mobile banking portals. International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 7, No. 1, pp. 66-90. Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [SJR= 0.048 (2007), 0.046 (2008), 0.054 (2009); SNIP= 2.646 (2007), 1.804 (2008), 0.745 (2009); H-Index (based on Scopus) = 12 (2007), 17 (2008); H-Index (based on Harzing's Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [citations]

 58. Chatzopoulos, K. C. & Economides, A. A. (2009). A holistic evaluation of Greek municipalities' websites. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 6, No. 2, pp. 193-212. Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [SJR= 0.039 (2007), 0.040 (2008), 0.044 (2009); SNIP= 2.117 (2007), 1.022 (2008), 0.602 (2009); H-Index (based on Scopus) = 5 (2007), 8 (2008); ARC/ERA = B (2010)] [pdf[citations]

 59. Tsarouchas, V. & Economides, A. A. (2008). The use of chat by Greek students. International Journal of Advanced Media and Communication, Vol. 2, No. 2, pp. 209-220, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8003, ISSN (Print): 1462-4613. [SJR= 0.034 (2007), 0.031 (2008), 0.039 (2009); SNIP= 0.374 (2007), 1.142 (2008), 0.077 (2009); H-index (based on Scopus) = 1 (2007), 2 (2008); ARC/ERA = C (2010)] [pdf]

 60. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2008). Use of mobile phones by male and female Greek students. International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 6, No. 6, pp. 729-749, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [SJR= 0.048 (2007), 0.046 (2008), 0.054 (2009); SNIP= 2.646 (2007), 1.804 (2008), 0.745 (2009); H-Index (based on Scopus) = 12 (2007), 17 (2008); H-Index (based on Harzing's Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [citations]

 61. Moridis, C. & Economides, A. A. (2008). Toward computer-aided affective learning systems: a literature review. Journal of Educational Computing Research, Vol. 39, No. 4, pp. 313-337. Baywood Publishing Co. ISSN: 0735-6331. [SJR= 0.035 (2007), 0.036 (2008), 0.089 (2009); SNIP= 1.205 (2007), 1.17 (2008), 0.623 (2009); H-index (based on Scopus) = 17 (2007), 20 (2008); 'A' journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf]

 62. Pallas, J. & Economides, A. A. (2008). Evaluation of art museums' web sites worldwide. Information Services & Use, Vol. 28, No. 1, pp. 45-57, IOS Press. ISSN: 0167-5265, E-ISSN: 1875-8789. [SJR= 0.034 (2007), 0.033 (2008), 0.039 (2009); SNIP= 0.228 (2007), 0.246 (2008), 0.141 (2009); H-index (based on Scopus) = 5; ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [Figures]

 63. Economides, A. A. (2008). Requirements of mobile learning applications. International Journal of Innovation and Learning, Vol. 5, No. 5, pp. 457-479, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8089, ISSN (Print): 1471-8197. [SJR= 0.037 (2007), 0.046 (2008), 0.051 (2009); SNIP= 1.875 (2007), 1.67 (2008), 0.719 (2009); H-index (based on Scopus) = 7 (2007), 11 (2008); H-index (based on Harzing) = 18 (2003-08); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 64. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. IEEE Multidisciplinary Engineering Education Magazine (selected papers presented at IMCL 2008), Vol. 3, No. 3, pp. 104-107, IEEE. ISSN: 1558-7908 [pdf]

 65. Economides, A. A. & Terzis, V. (2008). Evaluating tax sites: An evaluation framework and its application. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 5, No. 3, pp. 321-344, Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [SJR= 0.039 (2007), 0.040 (2008), 0.044 (2009); SNIP= 2.117 (2007), 1.022 (2008), 0.602 (2009); H-Index (based on Scopus) = 5 (2007), 8 (2008); ARC/ERA = B (2010)]. [pdf] [citations]

 66. Economides, A. A. (2008). Culture-aware collaborative learning. Multicultural Education and Technology Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 243-267, Emerald. ISSN: 1750-497X. [pdf] [citations]

 67. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. A. (2008). CAT-MD: Computerized adaptive testing on mobile devices. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (extended versions of the best papers presented at m-ICTE2006 Conference), Vol. 3, No. 1, pp. 13-20. IGI Global. ISSN: 1548-1093, E-ISSN: 1548-1107. [ARC/ERA = C (2010)] [pdf]

 68. Economides, A. A. & Nikolaou, N. (2008). Evaluation of handheld devices for mobile learning. International Journal of Engineering Education (IJEE), Vol. 24, No. 1, January, pp. 3-13, Tempus Publ. ISSN (printed): 0949-149X, ISSN (electronic): 0742-0269. [JCR Impact factor (Thomson Reuters)= 0.228 (2004), 0.304 (2005), 0.355 (2006), 0.356 (2007), 0.552 (2008); SJR= 0.036 (2007), 0.037 (2008), 0.039 (2009); SNIP= 1.034 (2007), 1.329 (2008), 0.503 (2009); H-index (based on Scopus)= 12 (2007), 15 (2008), 16 (2009); 'B' journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 69. Fotakis, Th. & Economides, A. A. (2008). Art, science/ technology and history museums on the web. International Journal on Digital Culture and Electronic Tourism, Vol. 1, No. 1, pp. 37-63, Inderscience. ISSN (Online): 1753-5220, ISSN (Print): 1753-5212 [pdf] [citations]

 70. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2008). A real options approach for prioritizing ICT business alternatives: A case study from Broadband Technology business field. Journal of the Operational Research Society (JORS), Vol. 59, No. 10, pp. 1340-1351, October, Palgrave Macmillan. ISSN (printed): 0160-5682, ISSN (electronic): 1476-9360. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.493 (2002), 0.416 (2003), 0.515 (2004), 0.603 (2005), 0.597 (2006), 0.784 (2007), 0.839 (2008), 1.009 (2009); SJR= 0.042 (2007), 0.043 (2008), 0.051 (2009); SNIP= 1.565 (2007), 1.295 (2008), 0.903 (2009); H-index (based on Scopus)= 29 (2007), 36 (2008); ARC/ERA = A* (top 5%) (2009), A (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 71. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2008). A decision analysis framework for prioritizing a portfolio of ICT infrastructure projects. IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 55, No. 3, August, pp. 479-495, IEEE. ISSN: 0018-9391. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.573 (2004), 0.864 (2005), 0.825 (2006), 0.962 (2007), 1.156 (2008), 1.248 (2009); SJR= 0.045 (2007), 0.046 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 2.123 (2007), 2.341 (2008), 1.157 (2009); H-index (based on Scopus)= 27 (2007), 32 (2008); ABS journal rank=3 (Top=4); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 72. Triantafillou, E., Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2008). The design and evaluation of a computerized adaptive test on mobile devices. Computers & Education, Vol. 50, No. 4, pp. 1319-1330, Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); 'A' journal in ERIH list (2007)]. [pdf] [ps] [citations]

 73. Stoili, I. and Economides, A. A. (2007) Strategic Alliances in Greek Mobile Telephony, Journal of International Technology and Information Management: Vol. 16: Iss. 4, Article 3. [link]

 74. Economides, A. A. & Roupas, C. (2007). Evaluation of computer adaptive testing systems, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 2, Issue 1, pp. 70-87, IGI Global. ISSN: 1548-1093, E-ISSN: 1548-1107. [ARC/ERA = C (2010)] [pdf] [citations]

 75. Stoili, I. & Economides, A.A (2007). Strategic alliances in Greek mobile telephony. Journal of International Technology and Information Management (JITIM), Vol. 16, No. 4, pp. 23-42, IIMA (International Information Management Association). ISSN (Printed): 1543-5962, ISSN (Online): 1941-6679. [ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf]

 76. Angelou, G.N. & Economides, A. A. (2007). E-learning investment risk management. Information Resource Management Journal (IRMJ), Vol. 20, No. 4, pp. 80-104, October - December, IGI Global. ISSN: 1040-1628, E-ISSN: 1533-7979. [SJR= 0.037 (2007), 0.037 (2008), 0.042 (2009); SNIP= 0.816 (2007), 1.186 (2008), 0.674 (2009); H-index (based on Scopus) = 9; ARC/ERA = C (2009)] [pdf] [ps] [citations]

 77. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2007). The role of user model in CAT: Exploring adaptive variables. Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL), Vol. 5, No, 1, pp. 69-89, Old City Publishing. ISSN (printed): 1543-0537, ISSN (electronic): 1540-0174. [ARC/ERA = B (2009), B (2010)] [pdf] [citations]

 78. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. A. (2007). Applying adaptive variables in computerised adaptive testing. Australasian Journal of Educational Technology (AJET), Vol. 23, No. 3, pp. 350-370, ASCILITE (Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education). ISSN (Printed): 1449-3098, ISSN (Online): 1449-5554. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.278 (2009); SJR= 0.041 (2009); SNIP= 0.563 (2009); H-index (based on Scopus) =3; ARC/ERA = A (2009), B (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 79. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2007). Mobile collaborative learning using multicast MANETs, International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 5, No. 4, pp. 423-444, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [SJR= 0.048 (2007), 0.046 (2008), 0.054 (2009); SNIP= 2.646 (2007), 1.804 (2008), 0.745 (2009); H-Index (based on Scopus) = 12 (2007), 17 (2008); H-Index (based on Harzing's Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 80. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2007). A fuzzy growth options approach under competition threat. Journal of International Business and Economy (JIBE), Vol. 8, No. 1, pp. 23-41. ISBN: 1527-8603. [ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [ps]

 81. Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A. A. (2007). A review of item exposure control strategies for Computerized Adaptive Testing developed from 1983 to 2005. Journal of Technology, Learning, and Assessment (JTLA), Vol. 5, No 8, May, Technology and Assessment Study Collaborative. ISSN: 1540-2525. [SJR= 0.036 (2007), 0.032 (2008), 0.037 (2009); SNIP= 1.094 (2007), 1.423 (2008), 0.422 (2009); H- Index (based on Scopus) = 6 (2008)]. [pdf] [ps] [citations]

 82. Sismanidis, E. & Economides, A. A. (2007). User friendly congestion pricing in 3G. Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 27-36, UBICC. ISSN (Print): 1994-4608, ISSN (Online): 1992-8424 [pdf] [ps]

 83. Protogeros, N., Syleos, C., Economides, A. A. & Papagiannis, G. (2007). Developing a near-optimal lowest-consumption tunnel lighting system using software agents through power line communications. Journal of Computing and Information Technology (CIT), Vol. 15, No. 2, pp. 1-8, June. ISSN: 1330-1136, E-ISSN: 1846-3908. [ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf] [ps]

 84. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2007). Managerial flexibility quantification under competition threat in information-communication technology investments. International Journal of Revenue Management (IJRM), Vol. 1, No. 4, pp. 388-408, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8186, ISSN (Print): 1474-7332. [ARC/ERA = C (2010)]. [pdf] [ps]

 85. Georgakarakou, C. E. & Economides, A. A. (2006). Intelligent buildings from agents point of view, WSEAS Transactions on Computers, Issue 10, Vol. 5, October, pp. 2276-2284, WSEAS. ISSN 1109-2750. [SJR= 0.03 (2007), 0.031 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 0.153 (2007), 0.298 (2008), 0.135 (2009); H-index (based on Scopus) = 3 (2007), 5 (2008); SCImago: 0.038; ARC/ERA = C (2009)] [pdf] [ps] [citations]

 86. Economides, A. A. (2006). Adaptive feedback characteristics in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 8, August, pp. 15-26. ISSN: 1550-6908. [ARC/ERA = B (2009), B (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 87. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). A real life ICAT investment analysis with real options. WSEAS Transactions on Business and Economics, Issue 4, Volume 3, pp. 253-260, WSEAS. ISSN: 1109-9526. [ARC/ERA = C (2010)] [pdf] [ps]

 88. Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A. A. (2006). Evaluation parameters for computer adaptive testing. British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 37, No 2, pp. 261-278, Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007), 1.041 (2008), 1.255 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008), 0.064 (2009); SNIP= 1.323 (2007), 1.946 (2008), 0.795 (2009); H-index (based on Scopus)= 14 (2007), 20 (2008); 'B' journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A* (top 5%) (2009), A (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 89. Economides, A. A. (2006). Emotional feedback in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 2, February, pp. 11-20. ISSN: 1550-6908. [ARC/ERA = B (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 90. Terzis, V. & Economides, A. A. (2005). Job site evaluation framework (JSEF) and comparison of Greek and foreign job sites. Human Systems Management, Vol. 24, No 3, pp. 223-237, IOS Press. ISSN: 0167-2533, E-ISSN: 1875-8703. [SJR= 0.032 (2007), 0.031 (2008), 0.038 (2009); SNIP= 0.517 (2007), 0.478 (2008), 0.15 (2009); H-index (based on Scopus) = 10 (2007), 12 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)] [pdf] [ps] (Figures [pdf] [ps]) [citations]

 91. Economides, A. A. (2005). Collaborative Learning Evaluation (CLE) framework. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 4, Vol. 2, pp. 339-346, October, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [pdf] [ps] [citations]

 92. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2005). Multicast groups in MANETs. WSEAS Transactions on Communications, Issue 8, Vol. 4, pp. 686-693, August, WSEAS. ISSN: 1109-2742. [SJR= 0.03 (2007), 0.032 (2008), 0.041 (2009); SNIP= 0.138 (2007), 0.268 (2008), 0.093 (2009); H-index (based on Scopus)= 3 (2007), 4 (2008); SCImago= 0.039] [pdf] [ps] [citations]

 93. Economides, A. A. (2005). Personalized feedback in CAT. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 3, Volume 2, pp. 174-181, July, WSEAS. ISSN: 1790-1979 
  [pdf] [ps] [citations]

 94. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2005). Flexible ICT investments analysis using real options. International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 5, No. 2, pp. 146-166, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5292, ISSN (Print): 1468-4322. [SJR= 0.031 (2007), 0.029 (2008), 0.036 (2009); SNIP= 0.251 (2007), 0.378 (2008), 0.152 (2009); H-index (based on Scopus) = 4 (2007), 5 (2008); ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 95. Mantzari, D. & Economides, A. A. (2004). Cost analysis for e-learning foreign languages. European Journal of Open and Distance Learning, http://www.eurodl.org, November, EDEN (European Distance and E-learning Network). ISSN: 1027-5207. [pdf] [ps] [citations]

 96. Iatropoulos, A. D., Economides, A. A. & Angelou, G.N. (2004). Broadband investments analysis using real options methodology. Communications & Strategies, No 55, pp. 45-76, third quarter 2004, IDATE- ITS (International Telecommunications Society). ISSN: 1157-8637. [pdf] [ps] [citations]

 97. Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A. A. (2004). Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132. ISSN 1109-5547. [pdf] [ps]

 98. Karavetsios, P. & Economides, A. A. (2004). Performance comparison of distributed routing algorithms in ad hoc mobile networks. WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1, pp. 317-321, WSEAS, ISSN: 1109-2742. [SJR= 0.03 (2007), 0.032 (2008), 0.041 (2009); SNIP= 0.138 (2007), 0.268 (2008), 0.093 (2009); H-index (based on Scopus) = 3 (2007), 4 (2008); SCImago= 0.039]. [pdf] [ps] [citations]

 99. Lamboudis, D. & Economides, A. A. (2004). Adaptive exploration of user knowledge in computer based testing. WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1, pp. 322-327, WSEAS. ISSN: 1109-2742. [SJR= 0.03 (2007), 0.032 (2008), 0.041 (2009); SNIP= 0.138 (2007), 0.268 (2008), 0.093 (2009); H-index (based on Scopus)= 3 (2007), 4 (2008); SCImago= 0.039] [pdf] [ps]

 100. Michailidou, A. & Economides, A. A. (2003). Elearn: Towards a collaborative educational virtual environment. Journal of Information Technology Education, Vol. 2, pp. 131-152, ISI (Informing Science Institute). ISSN (printed): 1539-3585. [ARC/ERA = C (2009), C (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 101. Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2003). An evaluation instrument for hypermedia courseware. Educational Technology & Society, Vol. 6, No 2, pp. 31-44, IEEE. ISSN: 1436-4522. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007), 0.904 (2008), 1.067 (2009); SJR= 0.042 (2007), 0.038 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 1.622 (2007), 1.803 (2008), 0.579 (2009); H-index (based on Scopus)= 12 (2007), 17 (2008); 'B' journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A (2009), B (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 102. Economides, A. & Kehagias, A. (2002). The STAR Automaton: Expediency and optimality properties. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B: Cybernetics, Vol. 32, No 6, pp. 723-737, December, IEEE. ISSN: 1083-4419. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.108 (2005), 1.538 (2006), 1.353 (2007), 2.361 (2008), 3.007 (2009); SJR= 0.087 (2007), 0.086 (2008), 0.104 (2009); SNIP= 4.629 (2007), 4.907 (2008), 1.734 (2009); H-index (based on Scopus)= 44 (2007), 58 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. [pdf] [ps] [citations]

 103. Mamoukaris, K. V., Economides, A. A. & Delchanidou, N. E. (2000). Evaluation of Web-based educational systems. Journal of the Academy of Business Education, Vol. 1, Academy of Business Education. ISSN (printed): 0021-9444 [pdf] [ps] [citations]

 104. Economides, A. A. (1996). Multiple response learning automata. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 26, No 1, pp. 153-156, February, IEEE. ISSN: 1083-4419. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.108 (2005), 1.538 (2006), 1.353 (2007), 2.361 (2008), 3.007 (2009); SJR= 0.087 (2007), 0.086 (2008), 0.104 (2009); SNIP= 4.629 (2007), 4.907 (2008), 1.734 (2009); H-index (based on Scopus)= 44 (2007), 58 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 105. Economides, A. A. (1995). Learning automata routing in connection-oriented networks. International Journal of Communication Systems, Vol. 8, No. 4, pp. 225-237, Wiley InterScience. ISSN: 1074-5351. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.225 (2005), 0.222 (2007), (2006), 0.2570.394 (2008), 0.317 (2009); SJR= 0.038 (2007), 0.035 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 0.977 (2007), 1.252 (2008), 0.313 (2009); H-index (based on Scopus)= 10 (2007), 11 (2008); ARC/ERA = B (2009), B (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 106. Economides, A. A., Ioannou, P. A. & Silvester, J. A. (1995). Dynamic routing and admission control for virtual circuit networks. Journal of Network and Systems Management, Vol. 3, No. 2, pp. 173-194, Springer. ISSN: 1064-7570 (Print), 1573-7705 (Online). [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.356 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.037 (2008), 0.05 (2009); SNIP= 2.091 (2007), 2.348 (2008), 0.496 (2009); H-index (based on Scopus) = 13 (2007), 14 (2008); ARC/ERA = A (2009), B (2010)] [pdf] [ps] [citations]

 107. Economides, A. A., Ioannou, P. A. & Silvester, J. A. (1995). Adaptive virtual circuit routing. Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 28, No 1, pp. 1-8, Elsevier. ISSN: 1389-1286. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.631 (2006), 0.829 (2007), 1.304 (2008), 1.201 (2009); SJR= 0.059 (2007), 0.056 (2008), 0.063 (2009); SNIP= 3.774 (2007), 4.6 (2008), 0.998 (2009); H-index (based on Scopus) = 39 (2007), 47 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)]. [pdf] [ps]

 108. Economides, A. A. (1994). Hierarchical resource sharing: NCP & VIP formulation. Information & Decision Technologies, Vol. 19, pp. 379-392, Elsevier. ISSN: 0923-0408. [pdf] [ps]

Αρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων 

 1. Economides, A.A.  & Perifanou, M. (2018). Dimensions of Openness in MOOCs & OERs. Proceedings EDULEARN, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3684-3693. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5  [pdf]

 2. Economides, A.A.  & Perifanou, M. (2018). The many faces of Openness in education. Proceedings EDULEARN, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3694-3703. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5 [pdf]

 3. Economides, A.A. & Perifanou, M. & (2018). MOOC Affordances Model. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 605-613. 978-1-5386-2957-4 [pdf]
 4. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2018). Recommendation of educational resources to groups: a game-theoretic approach. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 766-773. 978-1-5386-2957-4  [pdf]

 5. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2018). Motivation related predictors of engagement in mobile-assisted Inquiry-Based Science Learning. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 1228-1235. 978-1-5386-2957-4 [pdf]

 6. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2018). Can't get more satisfaction? Game-theoretic group-recommendation of educational resources, Proceedings 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2018), Sydney, Australia, March 5-9, pp. 409-416. ACM ISBN 978-1-4503-6400-3/https://doi.org/10.1145/3170358.3170371 [pdf]

 7. Papamitsiou, Z., Economides, A.A., Pappas, I.O. and Giannakos, M.N.  (2018). Explaining performance using response-times, self-regulation and satisfaction from content: an fsQCA approach, Proceedings 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2018). Sydney, Australia, March 5-9, pp. 181-190. ACM ISBN 978-1-4503-6400-3/https://doi.org/10.1145/3170358.3170397 [pdf]

 8. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2017). Student modeling in real-time during self-assessment using stream mining techniques. In: Proceedings 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies - ICALT2017, July 3-7, Timisoara, Romania, pp. 286-290. IEEE DOI 10.1109/ICALT.2017.90 [pdf]

 9. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2017). Mobile-based Assessment: Towards a motivational framework. In: IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 1521-1525. 978-1-5090-5466-4/ [pdf]

 10. Terzis, V., Moridis, C. & Economides, A. A. (2017). The effect of instant emotions on behavioral intention to use a computer based assessment system. In: IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 1456-1461. 978-1-5090-5466-4/  [pdf]

 11. Mavroudi, A., Economides, A. A., Fragkou, O., Nikou, S.A., Divitini, M., Giannakos, M. and Kameas, A. (2017). Motivating students with Mobiles, Ubiquitous applications and the Internet of Things for STEM (MUMI4STEM). In: IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 37-38. 978-1-5090-5466-4/ [pdf]

 12. Economides, A.A. & Perifanou, M. (2017).  Learner-centered mobile MOOCs. ICEM Conference, Digital Universities in the MOOC Era: Redesigning Higher Education. Naples, Italy, 20-22 September [pdf]

 13. Economides, A.A. (2016). User acceptance of Internet of Things (IoT) services and applications. In: Proceedings of the 13th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2016) - Volume 1: DCNET, Lisbon, Portugal, July 26-28.  SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. [link] [pdf]

 14. P. Sarigiannidis, E. Karapistoli, and A. A. Economides (2016), Analysing Indirect Sybil Attacks in Randomly Deployed Wireless Sensor Networks, in Proceedings of the 27th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Valencia, Spain, 4-7 Sept. 2016. [pdf]

 15. N. Tsitsiroudi, P. Sarigiannidis, E. Karapistoli, and A. A. Economides (2016), EyeSim: A Mobile Application for Visual-Assisted Wormhole Attack Detection in IoT-enabled WSNs, in Proceedings of the 9th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), Colmar, France, 11-13 July, 2016. [pdf]

 16. Kampitaki, D. & Economides, A. A. (2016). Novel routing protocol for mobile ad hoc networks with selfish and altruistic nodes, In: Proceedings IEEE International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU), Heraklion, Greece, 25-27 July [pdf]

 17. Papamitsiou, Z., Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2016). Applying classification techniques on temporal trace data for shaping student behavior models, In Proceedings of the 6th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '16), ACM, NY, USA, 299-303. [pdf]

 18. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2016). Process mining of interactions during computer-based testing for detecting and modelling guessing behavior, 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2016), HCI International 2016, 17-22 July, Toronto, Canada, LCT 2016, LNCS 9753, Springer International Publishing Switzerland 2016, 1–13. [pdf]

 19. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2015). A temporal estimation of students’ on-task mental effort and its effect on students’ performance during computer based testing, IEEE 18th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2015), Florence, Italy, 1136 – 1144. [pdf]

 20. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2015) The effects of Perceived Mobility and Satisfaction on the adoption of Mobile-based Assessment, 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE) , 19-20 November 2015, Thessaloniki, Greece.[pdf]

 21. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015). The role of Personal Innovativeness and Previous Experience in explaining and predicting Mobile-based Assessment adoption. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2015, Kona, Hawaii, 19-22 Oct 2015, (pp. 736-741).Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).  [pdf]

 22. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2014) A model for Mobile-based Assessment adoption based on Self-Determination Theory of Motivation, International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE), pp.86-90, 13-14 November 2014, Thessaloniki, Greece [pdf]

 23. Perifanou, M. & Economides, A.A. (2014). MOOCs for foreign language learning: An effort to explore and evaluate the first practices. In: Proceedings of the 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED), 10th - 12th March, Valencia, Spain. IATED. ISBN: 978-84-616-8412-0 [pdf]

 24. Karapistoli, E., Sarigiannidis, P. & Economides, A.A. (2014). Wormhole attack detection in wireless sensor networks based on visual analytics. In: Proceedings SecureComm 2014, 10th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks, September 24-26, Beijing, China [pdf]

 25. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2014). Defending Jamming Attacks in Wireless Sensor Networks using Stackelberg Monitoring Strategies. In: Proceedings of the IEEE/CIC ICCC 2014 Symposium on Privacy and Security in Communications, October 13-15, Shanghai, China [pdf]

 26. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2014). Routing in Wireless Sensor Networks: An approach using Stackelberg Games. In: Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), October 8-10, Larnaca, Cyprus [pdf]

 27. Kampitaki, D.G., Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2014). Evaluating selfishness impact on MANETs. In: Proceedings of the International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU), July 28-30, Heraklion, Greece [pdf]

 28. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2014). Transition in Student Motivation during a Scratch and an App Inventor course, In Proceedings of Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2014 IEEE, 3-5 April 2014, Istanbul, Turkey, pp. 1042 - 1045,DOI > 10.1109/EDUCON.2014.6826234 [pdf

 29. Nikou, S.A. & Economides, A.A.(2014), Measuring student Motivation during the “Hour of Code” activities, International Conference of Advanced Learning Technologies, pp.  743-744, IEEE ICALT 2014, Athens, 7-9 July 2014, DOI 10.1109/ICALT.2014.218 [pdf]

 30. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2014), Acceptance of Mobile-Based Assessment from the perspective of Self-Determination Theory of Motivation, International Conference of Advanced Learning Technologies, pp.454-458, IEEE ICALT 2014, Athens, 7-9 July 2014, DOI 10.1109/ICALT.2014.136 [pdf]

 31. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014), The effect of personality traits on students’ performance during Computer-Based Testing: a study of the Big Five Inventory with temporal learning analytics, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), Athens, Greece [pdf

 32. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014), Students' perception of performance vs. actual performance during computer based testing: a temporal approach, 8th International Technology, Education and Development Conference , Valencia, Spain [pdf

 33. Papamitsiou, Z., Terzis, V. and Economides, A. A., (2014), Temporal learning analytics for Computer-based testing, 4th Conference in Learning Analytics and Knowledge (LAK14), Indianapolis, USA [pdf]

 34. Kampitaki, D. & Economides, A.A. (2013).  Simulation study of MANET routing protocols under FTP traffic. In Proceedings of the Conference on Electronics, Telecommunications and Computers (CETC), 5-6 December, Lisbon, Portugal. ISBN: 978-989-97531-3-6 [pdf]

 35. Karapistoli, E., Sarigiannidis, P.  & Economides, A.A. (2013).  SRNET: A real-time, cross-based anomaly detection and visualization system for wireless sensor networks. In Proceedings of VizSec 2013, Visualization for Cyber Security, October 14, Atlanta GA, USA, pp. 49-56, ACM Press. ISBN: 978-1-4503-2173-0. doi>10.1145/2517957.2517964 [acceptance rate= 30%; ARC/ERA = A (2010)] [pdf]

 36. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2013). Anomaly detection in beacon-enabled IEEE 802.15.4 wireless sensor networks. In Proceedings SecureComm 2013, 9th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks, September 25–27, 2013 Sydney, Australia, Springer. [ Best paper nominee] [acceptance rate= 30%; ARC/ERA = A (2010)] [pdf]

 37. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2013). Periodic guarding for energy-efficient anomaly detection in wireless sensor networks. In Proceedings of ISCA 26th International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering (CAINE-2013), September 25-27, 2013, Los Angeles, USA. ISBN: CAINE 2013: 978–1–880843–93–2 [pdf]

 38. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2013). Anomaly detection and localization in UWB wireless sensor networks. In Proceedings of the 24th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC), 8-11 September, London, UK. IEEE. [SJR= 0.17 (2012), H= 45 (2012)]. [pdf]

 39. Papamitisou, Z. & Economides, A. A. (2013). Towards the alignment of computer-based assessment outcome with learning goals: The LAERS architecture. In Proceedings of IC3e 2013 (IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services), Kucing, Sarawak, Malaysia, 2-4 December [pdf]

 40. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2013). Student achievement in paper, computer/web and mobile based assessment. In Proceedings of the 6th Balkan Conference on Informatics (BCI), September 19-21, Thessaloniki, Greece. ACM [pdf]

 41. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013). Στάσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρακτικά 7ου  Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές, 12-14 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 1-10 [pdf]

 42. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013). Αξιοποιώντας το εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ: Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρακτικά 3ου  Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 10-12 Μαϊου, Πειραιάς. [pdf]

 43. Mampentzidou, I., Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2012). Basic guidelines for deploying wireless sensor networks in agriculture. In: Proceedings of the in IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2012), 3-5 Oct., St. Petersburg, Russia [pdf]

 44. Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2012). Wireless sensor network security visualization. In: Proceedings of the IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (IEEE ICUMT 2012), 3-5 Oct., St. Petersburg, Russia, pp. 850-856. IEEE. ISBN 978-1-4673-2016-0 [pdf]

 45. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012). Integrating TAM with EEG frontal asymmetry. In: Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2012), 3-8 Sept., Minho, Portugal.[pdf]

 46. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012). Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions. In: Gmunden Retreat on NeuroIS 2012 Proceedings, 3-6 June, Gmunden, Austria [pdf]

 47. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2012). Integrating Real Options with AHP and GP for prioritizing ICT infrastructure projects. In: Proceedings of the 11th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE2012), 7-8 June, Athens, Greece [pdf]

 48. Σαλαβασίδης, Π.Κ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2012). Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η άποψη των μαθητών. Πληροφορική & Νέο Σχολείο, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 30/3 - 1/4, Πάτρα. [pdf]

 49. Samara, C., Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2012). Performance comparison of MANET routing potocols based on real-life scenarios. In: Proceedings of the in IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2012), 3-5 Oct., St. Petersburg, Russia [pdf]

 50. Siakas, E. & Economides, A. A. (2012). Adaptive learning- Mapping personality types to learning styles. In: Proceedings of INSPIRE Conference, 20-23 August, Tampere, Finland [pdf]

 51. Terzis, V., Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2011). The extension of computer based assessment acceptance model with Perceived Importance. In: Proceedings of the International Conference on Interactive Computer-Aided Blended Learning (ICBL2011), 2-4 November, Antigua, Guatemala [pdf]

 52. C.N. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, P.D. Bamidis & V.E. Karabatakis (2011). Audio-visual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences. Society of Applied Neuroscience, Annual Conference, 5-8 May, Thessaloniki, Greece [pdf]

 53. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2011). Broadband services price competition modeling- A compound real option and game theory model. In: Proceedings of the 10th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE2011), 16-18 May, Berlin, Germany, pp. 1-7 [pdf]

 54. Terzis, V., Moridis, C.N. & Economides, A. A. (2010). Measuring instant emotions during a self-assessment test: The use of FaceReader. In: A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loijens, L.P.J.J. Noldus, and P.H. Zimmerman (Eds.), Proceedings of Measuring Behavior 2010, 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, 24-27 August, 2010, Eidhoven, The Netherlands, pp. 192-195. ACM. ISBN: 978-1-60558-926-8. doi>10.1145/1931344.1931362 [pdf]

 55. Moridis, C. N., Klados, M. A., Kokkinakis, I., Terzis, V., Economides, A. A., Karlovasitou, A., Bamidis, P. D. & Karabataki, V. E. (2010). The impact of audio-visual stimulation on alpha brain oscillations: An EEG study. In: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Corfu, Greece, 3-5 November, 2010 IEEE. ISBN 978-1-4244-6559-0. Doi: 10.1109/ITAB.2010.5687651 [pdf]

 56. Moridis, C. N., Klados, M. A., Terzis, V.,  Economides, A. A., Karabatakis, V. E., Karlovasitou, A. & Bamidis, P. D. (2010). Affective learning: Empathetic embodied conversational agents to modulate brain oscillations. In: Magjarevic, R., Nagel, J. H., Bamidis, P. D. & Pallikarakis, N. (Eds.), Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010). Chalkidiki, Greece. Springer Verlag IFBME Proceedings Series Vol. 29, pp. 675-678 ISSN: 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online) [pdf]

 57. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2010). Broadband business for new entrants: A techno-economic analysis for utility based firms. In Proceedings of the 9th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE2010), June 7-9, 2010, Ghent, Belgium, pp. 1-6. E-ISBN: 978-1-4244-7986-3, Print ISBN: 978-1-4244-7988-7 [pdf]

 58. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2009). Staged competition modeling in broadband business field. In Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Wireless and Optical Communications (WOC 2009), July 6 – 8, 2009, Banff, Alberta, Canada. IASTED [pdf]

 59. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2009). Broadband business opportunities for utility based firms in the new era: Modeling the competition. In Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics (BCI '09), 17-19 September, 2009, Thessaloniki, Greece, pp. 209-214. ΙΕΕΕ Computer Soc. Press [pdf]

 60. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2009). Price competition analysis in ICT business. In Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), 25-27 September 2009, Athens, Greece [pdf]

 61. Angelou, G. & Economides, A. A. (2008). E-Learning investments evaluation: A multicriteria model. Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Economics, August 2008, Athens, Greece [pdf]

 62. Economides, A. A. & Moridis, C. N. (2008). Adaptive self-assessment trying to reduce fear. In C. Dini and S. Dascalu (eds.), Proceedings of the First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction (ACHI  2008), pp. 158-163, Martinique, Sainte Luce, Martinique, IEEE Computer Soc. Press. ISBN: 0-7695-3086-9 [pdf]

 63. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2008). MANET-based outdoor collaborative learning. In M.E. Auer and A.Y. Al-Zoubi (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9. [pdf] [citations]

 64. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). Modelling student’s mood during an online self-assessment test. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 334-341. ISBN: 978-3-540-97782-0 [pdf]

 65. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. In Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9.. [pdf]

 66. Apostolou, G. & Economides, A. A. (2008). Airlines websites evaluation around the world. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 611-617. ISBN: 978-3-540-97782-0 [pdf] [citations]

 67. Economides, A. A. (2008). Context-aware mobile learning. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 213-220. ISBN: 978-3-540-97782-0 [pdf]

 68. Economides, A. A. (2007). On evaluation of adaptation engines. In V. Uskov (ed.), Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2007), October 8-10. Beijing, China, ISBN: 978-0-88986-700-0, ACTA Press [pdf]

 69. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2007). Game-based learning using MANETs. In N. Mastorakis and Ph. Dondon (eds.), Proceedings of the 4th WSEAS/ASME International Conference on Engineering Education (EE’07), pp. 154-159. Agios Nikolaos, Crete. Greece, 24-26 July. WSEAS Press. ISBN: 978-960-8457-93-5. [pdf] [ps] [citations]

 70. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2007). Controlling risks in ICT investments with real options thinking, In Th. S. Papatheodorou, D. N. Christodoulakis and N. N. Karanikolas (eds.), Current Trends in Informatics, PCI 2007, Proceedings of the 11th Panhellenic Conference on Informatics, pp. 285-299, 18-20 May. Patras, Greece, New Technologies Publications. ISBN: 978-960-89784-0-9 [pdf] [ps] [citations]

 71. Diamantopoulos, F. & Economides, A. A. (2006). A performance study of DSDV-based CLUSTERPOW and DSDV routing algorithms for sensor network applications. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC 2006), 16-18 January, Phuket, Thailand, pp. 1-6, IEEE. [pdf] [ps] [citations]

 72. Diamantopoulos, F. & Economides, A. A. (2006). Performance evaluation of power control routing for ad-hoc networks. In Proceedings of the 12th European Wireless Conference 2006- Enabling Technologies for Wireless Multimedia Communications, Athens, Greece, 2-5 April. VDE VERLAG GMBH. ISBN: 978-3-8007-2961-6. [pdf]

 73. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2006). Scalable multiple team cooperation using MANET multicasting. In Proceedings of the International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2006), Heraklion, Greece, 5-7 July. ISBN: 960-88785-2-7. [pdf] [ps]

 74. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2006). Rescue operations using coordinated multicast MANET. In Proceedings of the Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), Patra, Greece, July. [pdf] [ps] [citations]

 75. Terzis, V. & Economides, A. A. (2006). Internet-based tax filling. In Proceedings of the First International Conference in Accounting and Finance (ICAF), Thessaloniki, Greece. [pdf] [ps] [citations]

 76. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). ICT growth options analysis under exogenous competition modelling. In Proceedings of the First International Conference in Accounting and Finance (ICAF), Thessaloniki, Greece. [pdf] [ps]

 77. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). Broadband investments as growth options under competition threat. In Proceedings of the FITCE 45th European Telecommunications Congress [pdf] [ps]

 78. Georgakarakou, C. & Economides, A. A. (2006). Agent technology applied to intelligent buildings. In N. Bardis et al. (eds.), Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Computers, pp. 770-774. Vouliagmeni, Athens, Greece, 13-15 July. WSEAS. ISBN: 960-8457-47-5. [pdf] [ps]

 79. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). ICAT investment appraisal using real options. In N. Bardis et al. (eds.), Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Computers, paper 770-774. Vouliagmeni, Athens, Greece, 13-15 July. WSEAS. ISBN: 960-8457-47-5. [pdf] [ps]

 80. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2006). MANETs for environmental monitoring. In Proceedings of the ITS2006- International Telecommunications Symposium, pp. 813-818, Fortaleza, Brazil, 3-6 September, IEEE. ISBN: 85-89748-04-9. [pdf] [ps]

 81. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). ICT investments as real options under competition threat. In Proceedings of the ITS2006- International Telecommunications Symposium, pp. 894-899, Fortaleza, Brazil, 3-6 September, IEEE. ISBN: 85-89748-04-9. [pdf] [ps]

 82. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). ICT investments under competition threat. In Proceedings of the 18th Hellenic Conference on Operations Research, Kozani, Greece. [pdf] [ps]

 83. Economides, A. A. (2006). Adaptive mobile learning. In  Proceedings of the IEEE WMUTE- 4th International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education, pp. 26-28, Athens, Greece, November, IEEE. [pdf] [ps] [citations]

 84. Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α. (2006). Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα. Πρακτικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Thessaloniki, Greece, pp. 845-850, October. [pdf] [ps]

 85. Triantafillou, E., Georgiadou, E. & Economides, A. (2006). Adaptive hypermedia systems: a review of adaptivity variables. Πρακτικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Thessaloniki, Greece, pp. 75-82. [pdf] [ps] [citations]

 86. Angelou, G. N. & Economides, A. A. (2006). A fuzzy growth options approach under competition threat. In Blanas, George (ed.), Proceedings of the International Conference on Management of International Business and Economic Systems (MIBES), Larissa, Greece, 4-5 November. ISBN 978-960-87764-3-2. [pdf] [ps]

 87. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2006). CAT-MD: Computer adaptive test on mobile devices. In Méndez-Vilas, A. Solano Martín, J.A. Mesa González and J. Mesa González (eds.), "Current Developments in Technology-Assisted Education (2006), Vol. II: Technological Science Education, Collaborative Learning, Knowledge Management", Proceedings of the IV International Conference on Multimedia and ICTs in Education (m-ICTE2006), pp. 773-777. Seville, Spain, Formatex, Badajoz, Spain (2006) [pdf] [ps] [citations]

 88. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2005). Evaluation of multicasting algorithms in MANETs. In Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology (PWASET), Vol 5, April, pp. 94-97. 3rd World Enformatika Conference (WEC’05)- International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce (TEC 2005). [pdf] [ps] [citations]

 89. Economides, A. A. (2005). Computer adaptive testing quality requirements. In Griff Richards (ed.), Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 288-295, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6. [pdf] [ps]

 90. Giouroglou, H. & Economides, A. A. (2005). The development of the adaptive item language assessment (AILA) for mixed-ability students. In Griff Richards (ed.), Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 643-650, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6. [pdf] [ps]

 91. Economides, A. A. (2005). Evaluation of collaborative learning systems. In D. Triantis and F. Vallianatos (eds.), Proceedings of the 2005 International Conference on Engineering Education, pp. 169-175, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July, WSEAS. ISBN: 960-8457-28-9 [pdf] [ps] [citations]

 92. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2005). Partitioning multicast MANETs. In P. Pardalos, I.W. Sandberg and S. Kartalopoulos (eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Communications, paper 497-537 (1134 paper submitted, 450 papers accepted), Athens, Greece, 11-16 July, WSEAS. ISBN: 960-8457-47-5. [pdf] [ps]

 93. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2005). Performance of multicast groups moving towards the same direction. In Proceedings of the Annual Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2005), pp. 1-6. [pdf] [ps]

 94. Economides, A. A. (2005). Adaptive feedback evaluation. In Proceedings of the 5th International Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB’05), pp. 134-139, WSEAS. [pdf] [ps]

 95. Economides, A. A. (2005). Adaptive orientation methods in computer adaptive testing. In Griff Richards (ed.), Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 1290-1295, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6. [pdf] [ps]

 96. Giouroglou, H. & Economides, A. A. (2005). An implemented theoretical framework for a common European foreign language adaptive assessment. In Proceedings of the ICODL 2005, 3rd International Conference on Open and Distance Learning ‘Applications of Pedagogy and Technology’, pp. 339-350, Greek Open University, Patra, Greece. [pdf] [ps]

 97. Lamboudis, D., Economides, A. A. & Pappas, C. (2005). Applying work flow reference model in adaptive learning. In Griff Richards (ed.), Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 856-859, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6. [pdf] [ps]

 98. Chatzimisios, P., Boucouvalas, A. C., Vitsas, V., Vafiadis, A., Economidis, A. & Huang, P.  (2005). A simple and effective backoff scheme for the IEEE 802.11 MAC protocol. In Proceedings of the 2nd International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2005), vol. I, pp. 48-53, Orlando, Florida, USA. [pdf] [ps] [citations]

 99. Lamboudis, D. & Economides, A. A. (2004). Adaptive exploration of user knowledge in computer based testing. In Proceedings of the 6th International Conference on TELEINFO – Telecommunication Systems and Computer Science, (also in WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1), Cancun, Mexico, 12-15 May, WSEAS. [pdf] [ps]

 100. Karavetsios, P. & Economides, A. A. (2004). Performance comparison of distributed routing algorithms in ad hoc mobile networks. In Proceedings of the 6th International Conference on TELEINFO – Mobile Computing and Mobile Networks, (also in WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1), Cancun, Mexico, 12-15 May, WSEAS. [pdf] [ps] [citations]

 101. Giouroglou, H. & Economides, A. (2004). State-of-the-Art and adaptive open-closed items in adaptive foreign language assessment. In Proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation: Informational and Communication Technologies in Education, Vol. A, pp. 747-756. Athens, 29 September- 3 October. New Technologies Publ. ISBN: 960-88359-1-7. [pdf] [ps]

 102. Lamboudis, D., Economides, A. & Papastergiou, A. (2003). Adaptive exploration of assessment results under uncertainty. In Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT ’03, pp. 460-461, Athens, Greece, 9-11 July, IEEE Computer Society. ISBN: 0-7695-1967-9. [pdf] [ps]

 103. Mamoukaris, K. V. & Economides, A. A. (2003). Wireless technology in educational system. In Proceedings of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, PEG ‘03, St. Petersburg, Russia, 28 June- 1 July, CD-ROM. [pdf] [ps]

 104. Giouroglou, H. & Economides, A. (2003). Cognitive CAT in foreign language assessment. In Proceedings of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, PEG ’03, St. Petersburg, Russia, 28 June- 1 July, CD-ROM. [pdf] [ps]

 105. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002). Evaluation of an instructors’ training programme from the instructors’ point of view. In Proceedings of the SITE 2002, 13th Annual Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, pp. 1897-1901, AACE. [pdf] [ps]

 106. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002). Evaluation of a teachers’ training web site based on inspection and log analysis. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, τόμος Β, σελ, 483-486. [pdf] [ps]

 107. Leventis, A.  & Economides, A. A. (2002). Development of a school web site from young pupils as a didactic challenge. In Proceedings of the 3rd ICICTE (International Conference on Information and Communication Technologies in Education), pp. 595-602, INEAG. [pdf] [ps]

 108. Michailidou, A. & Economides, A. A. (2002). Elearn: a collaborative educational virtual environment. In M. Driscoll and Th.C. Reeves (eds.), Proceedings of the E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, pp. 690-697, Montreal Canada, 15-19 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-46-0. [pdf] [ps] [citations]

 109. Lamboudis, D. & Economides, A. A. (2002). Managing time thresholds in mixed-initiative learning environments. In M. Driscoll and Th.C. Reeves (eds.), Proceedings of the E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, pp. 1746-1749, Montreal, Canada, 15-19 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-46-0. [pdf] [ps]

 110. Giouroglou, H. & Economides, A. A. (2002). Lifelong learning: the European dimension of training teachers of foreign languages in ICTs and conclusions drawn from the project EP.E.N.D.Y.SH. E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, AACE [pdf] [ps]

 111. Γεωργιάδου, Ε.& Οικονομίδης, A. (2001). Όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [pdf] [ps]

 112. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001). Μάθηση μέσω δράσης με την βοήθεια λογισμικών παιχνιδιών (Συστήματα εξάσκησης και παιχνίδια προσομοίωσης).  Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Greece. [html]

 113. Υψηλάντης, Γ., Γκιούρογλου, X. & Οικονομίδης, A. (2001). Evaluation of EFL Internet-based material, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Greece. [html]

 114. Μιχαηλίδου, Α., Οικονομίδης, A. & Γεωργιάδου, Ε. (2001). Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία- ενδεικτικές αναλύσεις και συγκρίσεις. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, σελ, 130-147, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece. [pdf] [ps] [citations]

 115. Μαμούκαρης, Κ. Β. & Οικονομίδης, A. A. (2001). Τεχνολογική υποδομή μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης.  Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece. [pdf] [ps]

 116. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001). Παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών (Examples of educational packages from the social and economic domain). Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece. [pdf] [ps]

 117. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001). Σχολικά έργα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων - η μοντελοποίηση στο μάθημα Πληροφορικής (School projects for system developing methods- modeling in computer science).  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [pdf] [ps]

 118. Giouroglou, H. & Economides, A. (2001). Computer conferencing in EAP in the threshold of the multicultural higher education, 4th Annual Conference for the use of technology in the classroom “Tech Tactics Across the Curriculum”, Koc University, Turkey. [pdf] [ps] [citations]

 119. Georgiadou, E., Economides, A. A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001). Evaluation of educational software designed for the purpose of teaching programming. In Proceedings of the 9th ICCE SchoolNet 2001 International Conference on Computers in Education, pp. 745-752, AACE. [pdf] [ps] [citations]

 120. Georgiadou, E., Economides, A. A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001). Evaluation of online educational software designed for the purpose of teaching programming. In Proceedings of the WebNet2001 World Conference on the WWW and Internet, pp. 399-404, AACE. [pdf] [ps] [citations]

 121. Mamoukaris, K. V., Bakatselos, C. L. & Economides, A. A. (2000). Educational software for mathematics: a Greek reality. In Proceedings of the IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 79-80, IEEE. [pdf] [ps] [citations]

 122. Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2000). Evaluation factors of educational software. In Proceedings of the IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 113-120, IEEE. [pdf] [ps] [citations]

 123. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2000). Ο οικοδομητισμός ως παράδειγμα μάθησης. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece. [pdf] [ps]

 124. Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A. A. (2000). Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece. [pdf] [ps]

 125. Μαμούκαρης, Κ.  & Οικονομίδης, A. (2000). Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [pdf] [ps]

 126. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2000). Potential of the World Wide Web in education. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση,  CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece. [pdf] [ps] [citations]

 127. Λεβέντης, Α. & Oικονομίδης, A. (2000). Θεωρίες μάθησης και η εφαρμογή αυτών σε πολυμεσικά εκπαιδευτικά πακέτα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece. [pdf] [ps]

 128. Economides, A. A. (2000). Software for test development and automated grading. Conference on English for Specific Purposes and Information Technology, University of Macedonia, Greece. [pdf] [ps]

 129. Φωτίου, Σ. Ι. & Οικονομίδης, A. (2000). Διάχυση γνώσης στην κοινωνία των πληροφοριών- από τη σιωπηρή στην κωδικοποιημένη γνώση και αντίστροφα. Πρακτικά Συνεδρίου Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σελ. 98-103, ΕΠΥ, Greece [pdf] [ps]

 130. Tsalianis, A. & Economides, A. A. (2000). QoS standards for distributed multimedia applications, In Proceedings of the IEEE Communications Quality & Reliability, 2000 International Workshop, pp. 13-17, IEEE [pdf] [ps] [citations]

 131. Mamoykaris, K. & Economides, A. A. (1999). Important criteria for Web-based educational systems. In Proceedings of the International Conference New Horizons in Industry and Education, CD-ROM, Santorini, Greece, 9-10 September. [pdf] [ps]

 132. Mamoykaris, K. & Economides, A. A. (1999). Assessment and comparison of Web-based educational environments. In Proceedings of the WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp.677-682, AACE. [pdf] [ps] [citations]

 133. Baklavas, G., Economides, A. A. & Roumeliotis, M. (1999). Evaluation and comparison of Web-based testing tools. In Proceedings of the WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp. 81-86, AACE. [pdf] [ps] [citations]

 134. Economides, A. A., Georgiou, A. & Karagiannidis, C. (1999). Acceptability evaluation of Web based courses. In Proceedings of the 19th World Conference on Open Learning and Distance Education, CD-ROM, ICDE. [pdf] [ps]

 135. Baziakos, A. A. &. Economides, A. A. (1998). Multicast routing algorithms: a survey. In Proceedings of the ICT ’98, International Conference on Telecommunications, pp. 476-480. [pdf] [ps]

 136. Economides, A. A. (1997). Dynamic traffic competition in ATM networks. In Proceedings of the 4th Balkan Conference on Operational Research, HORS, Greece . [pdf] [ps]

 137. Οικονομίδης, A. A. (1997). Επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω Ιντερνετ, Πρακτικά.  3ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σελ. 149-158, TEE, Greece. [pdf] [ps]

 138. Economides, A. A. (1997). Real-time traffic allocation using learning automata. In Proceedings of the IEEE 1997 International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pp. 3307-3312, ΙΕΕΕ. [pdf] [ps] [citations]

 139. Economides, A. A. (1996). Dynamic competitive resource sharing in multimedia networks. In Proceedings of the 7th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Japan, pp. 172-181. [pdf] [ps] [citations]

 140. Economides, A. A. (1996). Learning automata for multimedia traffic control. In Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems & Computers ’96, pp. 555-560. [pdf] [ps]

 141. Economides, A. A. (1996). Dynamic hierarchical management of ATM networks. In Proceedings of the Melecon ’96, Italy, pp. 1702-1706, IEEE. [pdf] [ps]

 142. Οικονομίδης, A. A. (1995). Τηλεκπαίδευση και Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων. Πρακτικά Συνεδρίου  Η Κοινωνία της Πληροφορίας,  Θεσσαλονίκη, σελ.. 229-239, ΤΕΕ. [pdf] [ps]

 143. Economides, A. A. (1995). Non-cooperative traffic control in ATM networks. In Proceedings of the 3rd Balkan Conference on Operational Research, pp. 355-364, HORS, Greece. [pdf] [ps]

 144. Economides, A. A. & Kona, A. (1995). Adaptive routing of video traffic in ATM networks. In Proceedings of the 6th Joint European Networking Conference, pp. 131.1-131.7, TERENA. [pdf] [ps]

 145. Economides, A. A. & Silvester, J. A. (1991). Multi-objective routing in integrated services networks. In Proceedings of the IEEE Infocom 1991, the Conference on Computer Communications, pp. 1220-1227, ΙΕΕE. [pdf] [ps] [citations]

 146. Economides, A. A. & Dubois, M. (1990). Transient models of bus-based multiprocessors. In Proceedings of the 1990 International Conference on Parallel Processing, pp. I.153-I.160, IEEE. [pdf] [ps]

 147. Economides, A. A. & Silvester, J. A. (1990). Priority load sharing: an approach using Stackelberg games. In Proceedings of the 28th Annual Allerton Conference on Communications, Control and Computing, Urbana-Champaign, Illinois, USA. [pdf] [ps[citations]

 148. Economides, A. A. & Silvester, J. A. (1990). A game theory approach to cooperative and non-cooperative routing problems. In Proceedings of the IEEE International Telecommunications Symposium, pp. 597-601, ΙΕΕE. [pdf] [ps] [citations]

 149. Economides, A. A., Ioannou, P. A. & Silvester, J. A. (1989). Adaptive routing and congestion control for window flow controlled virtual circuit networks. In Proceedings of the 27th Annual Allerton Conference on Communications, Control and Computing, Urbana-Champaign, Illinois, USA, pp. 849-857 [pdf] [ps] [citations]

 150. Economides, A. A., Ioannou, P. A. & Silvester, J. A. (1988). Decentralized adaptive routing for virtual circuit networks using stochastic learning automata. In Proceedings of the IEEE Infocom 1988, the Conference on Computer Communications, pp. 613-622, IEEE. [pdf] [ps] [citations]

 151. Economides, A. A. & Silvester, J. A. (1988). Optimal routing in a network with unreliable links. In Proceedings of the IEEE 1988 Computer Networking Symposium, pp. 288-297, ΙΕΕΕ. [pdf] [ps[citations]


Κεφάλαια Βιβλίων 

 1. Karapistoli, E., Mampentzidou, I. & Economides, A. A (2018). Environmental Monitoring Based on the Wireless Sensor Networking Technology. In: Papajorgji (ed.) Innovations and Trends in Environmental and Agricultural Informatics, IGI Global [pdf]

 2. Economides A.A. (2017) User Perceptions of Internet of Things (IoT) Systems. In: Obaidat M. (eds) E-Business and Telecommunications. ICETE 2016. Communications in Computer and Information Science, vol 764. Springer, Cham [pdf]

 3. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2016). An assessment analytics framework (AAF) for enhancing students’ progress. In: Caballe, S. & Gloriso, R.  (eds.), Formative Assessment, Learning Data Analytics and Gamification in ICT Education, Chapter 7, pp. 117-133. Elsevier. [pdf]


 4. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2016). Learning Analytics for Smart Learning Environments: A meta-analysis of empirical research results from 2009 to 2015. In: J.M. Spector et al. (eds.), Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice and Policy, AECT, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-17727-4_15-1 [pdf]

 5. Karapistoli, E., Mampentzidou, I. & Economides, A. A. (2016). Environmental monitoring based on the wireless sensor networking technology: A survey of real world applications. In: Mobile Computing and Wireless Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, pp. 1332-1374, IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-8751-6.ch058 [pdf]

 6. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015).  The impact of an outdoor mobile-supported learning activity on students’ motivation, performance and satisfaction, In Crompton, H., Traxler, J. (Ed.), Mobile learning and STEM: Case studies in practice, Chapter 4,  eISBN 978-1-315-74583-1, New York: Routledge. [pdf]

 7. Angelou, G. & Economides, A. A. (2014). ICT Investments and Management for Organizations. In: Tsiakis, T., Kargidis, T. and Katsaros, P. (eds.), Approaches and Processes for Managing the Economics of Information Systems, Chapter 6, IGI-Global Publishing. ISBN13: 9781466649835, ISBN10: 1466649836, EISBN13: 9781466649842. DOI: 10.4018/978-1-4666-4983-5 [pdf]

 8. Nikou, S. & Economides, A. A. (2013). Mobile assessment: State-of-the-art. In: Z. Berge and L. Muilenburg (eds.), Handbook of Mobile Learning, Chapter 30, Routledge Publishing. ISBN: 978-0-415-50369-3 [pdf]

 9. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2012). Affective agents in e-learning platforms. In Encyclopedia of Cyber Behavior, Yan, Z. (ed.), Chapter 99, pp. 1225-1232, IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-0315-8, ISBN13: 9781466603158, ISBN10: 1466603151, EISBN13: 9781466603165. Nominated for the Outstanding Reference Sources Award by the American Library Association (ALA) [pdf]

 10. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2010). The implementation of a server-based computerized adaptive testing on mobile devices (CAT-MD). In: Novel Developments in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching, N. Karacapilidis (ed.), Chapter 20, pp. 316-326. Information Science Reference. ISBN: 978-60566-938-0 [pdf]

 11. Emmanouilidis, E. C. & Economides, A. A. (2010). ICT usage by Greek accountants. In: Electronic Services: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, pp. 1041-1061, IGI Global. ISBN13: 9781615209675, ISBN10: 1615209670, EISBN13: 9781615209682 [pdf]

 12. Michailidou, A. & Economides, A. (2010). Gender and diversity in collaborative virtual teams. In: Scott Rummler and Kwong Bor Ng (Eds.), Collaborative Technologies and Applications for Interactive Information Design: Emerging Trends in User Experiences, pp. 260-277. Information Science Reference, IGI-Global. [pdf] [ps]

 13. Economides, A. A. & Roupas, C. (2009). Evaluating computerized adaptive testing systems. In: Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Application, N. Karacapilidis (ed.), IGI-Global. ISBN: 978-1-60566-238-1. [pdf

 14. Angelou, G. & Economides, A. A. (2009). E-learning business risk management with real options. In:  Best Practices and Conceptual Innovations in Information Resources Management: Utilizing Technologies to Enable Global Progression, M. Khosrow-Pour (ed.), IGI Global Publ. ISBN: 978-1-60566-128-5 [pdf]

 15. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2009). “CAT-MD: Computerized Adaptive Testing on Mobile Devices”. In Novel Approaches in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching (Advances in Information Web-Based Learning Technologies series), IGI Global [pdf]

 16. Angelou, G. & Economides, A. A. (2009). Telecommunication investments analysis: a multi-criteria model. In: Handbook of Research on Telecommunications Planning and Management for Business, I. Lee (ed.), Advances in E-Business Research (AEBR) Book Series. ISBN: 978-1-60566-194-0 [pdf]

 17. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008). Evaluation of computer adaptive testing systems. In: H. Nemati (ed.), Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Chapter 2.1, IGI-Global. ISBN: 978-1-59904-937-3 [pdf] [citations]

 18. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008). Evaluation of computer adaptive testing systems. In: Online and Distance Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Chapter 1.21, Lawrence A. Tomei & R. Norris (eds.), Idea Group Publ. ISBN: 978-1-59904-935-9 [pdf] [citations]

 19. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008). Evaluation of computer adaptive testing systems. In:  End-User Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Chapter 3.26, Steve Clarke (ed.), International Science Reference (IGI Global). ISBN: 978-1-59904-945-8 [pdf] [citations]

 20. Michailidou, A. & Economides, A. A. (2008). Gender and diversity in collaborative virtual teams. In: Computer Supported Collaborative Learning: Best Practices and Principles for Instructors, K. L. Orvis and A.L.R. Lassiter (eds.), pp. 199-224, IGI Global, ISBN: 978-1-59904-753-9 [pdf]

 21. Georgakarakou, C. E. & Economides, A. A. (2007). Software agent technology: An overview. In: Agent and Web Service Technologies in Virtual Enterprises, N. Protogeros (ed.), pp. 1-24, IGI Global. ISBN: 978-1-59904-648-8. [pdf] [citations]

 22. Georgakarakou, C. E. & Economides, A. A. (2007). Software agent technology: An overview. In: Software Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, P. F. Tiako (ed.), IGI-Global ISBN: 978-1-60566-060-8 [pdf] [ps] [citations]

 23. Terzis, V. & Economides, A. A. (2007). Critical success factors for tax web sites. In: E-Taxation: State & Perspectives: E-Government in the field of Taxation, J. Makolm & G. Orthofer (eds.), pp. 56-67, Trauner Verlag in its Informatics Series. ISBN: 978-3-85499-191-5. [pdf] [ps] (Figures [rar]) [citations]

 24. Μιχαηλίδου, Α. & Οικονομίδης, A. (2006). Θέματα αξιολόγησης εικονικών συνεργατικών περιβαλλόντων. Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, (επιμέλεια), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη απο Υπολογιστή, Κλειδάριθμος [pdf] [ps]

 25. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2004). Υπερμέσα και τηλεκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού. Ι. Βλαχάβας κα. (επιμέλεια), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Ελληνική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 176-198. [pdf]

 26. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2001). Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Γ. Μπαγάκης (επιμέλεια), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου, σελ. 459-465, εκδόσεις Μεταίχμιο [pdf]

 

 

 

 
     Locations of visitors to this page

Κορυφή
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services