Εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι
Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Οικονομικά του Internet & Internet για Επιχειρήσεις
Σχεδίαση & Ανάπτυξη Δικτύων
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Πτυχιακές Εργασίες Φοιτητών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Στρατηγικές για Πληροφορική και Τηλεματική
Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών

Σεμινάρια
Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
Τηλε - Εκπαίδευση μέσω Web
JAVA
JavaScript
ASP
XML
Διαχείρηση Ιστού
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τηλεπικοινωνίας
Δίκτυα Υπολογιστών και Internet
Ανάπτυξη Τηλεματικών Εφαρμογών στο WEB
Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών
Προγραμματισμός στο WEB
   

 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services