Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

    Υπεύθυνοι Καθηγητές  Βασιλική Μάνθου - Φραγκοπούλου
 
 
Γραφείο:    529
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891893
        
Email:    manthou --> uom.gr
        
Website:    Προσωπική Ιστοσελίδα
        
        
      Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
     
     
    Στόχοι      Πρόγραμμα     Διδακτικό υλικό
     
    Εργαστήρια     Εργασίες Φοιτητών     Εξετάσεις
     
    Βιβλιογραφία     Πηγές     Γλωσσάρι
     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services