Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες 2011

Διπλωματικές Εργασίες 2010

Διπλωματικές Εργασίες 2009

Διπλωματικές Εργασίες 2008

Διπλωματικές Εργασίες 2007

Διπλωματικές Εργασίες 2006

Διπλωματικές Εργασίες 2005

Διπλωματικές Εργασίες 2004

Διπλωματικές Εργασίες 2003

Διπλωματικές Εργασίες 2002

Διπλωματικές Εργασίες 2001

Διπλωματικές Εργασίες 2000

Διπλωματικές Εργασίες 1999


  Διπλωματικές Εργασίες 2011  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Εφαρμογές του Web 2.0 στον τουρισμό pdf

Κονταράτου Α.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Μελέτη και κατασκευή μιας επέκτασης για τη διαχείριση συνεδρίων σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου pdf


Τζαφίλκου Α.
Δείκτες απόδοσης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και παρακολούθηση των διαδικασιών τους με τη χρήση δικτύων Petri pdf
Τσανακοπούλου B.

  Διπλωματικές Εργασίες 2010  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Σύγκριση πρωτοκόλλων δρομολόγησης για υποθαλάσσια δίκτυα αισθητήρων pdf
Γιάντσης Δ.
Ζήτηση για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα pdf

Μουταφίδης Γ.
Χρήση του Web 2.0 στις ιστοσελίδες ξενοδοχείων pdf

Σαλτίρη Α.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Ανάπτυξη συστήματος για την αξιολόγηση ιστοσελίδων δημοσίων φορέων 

Αθανασιάδου X.
Ενεργοποίηση καταστάσεων δικτύων Petri από εξωτερικούς παράγοντες μέσω υπηρεσιών ιστού pdf

Κοτούλας M.

  Διπλωματικές Εργασίες 2009  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Πρόταση για Stanby Route Reflectors στο πρωτόκολλο BGP-4 pdf

Αλεξίου Ι.
Προσαρμοστικές εξετάσεις στο μάθημα του προγραμματισμού pdf

Χατζοπούλου Δ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Ανάπτυξη συστήματος βασισμένου στην BPEL για τη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω Υπηρεσιών Ιστού, με βάση προκαθορισμένους κανόνες pdf

Φυλακτού Η.
Συγχρονισμός αποθήκης και ηλεκτρονικού καταστήματος με Web Services. Η περίπτωση του webERP και του osCommerce pdf

Μισίρκας Α.

  Διπλωματικές Εργασίες 2008  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Αξιολόγηση ξενοδοχειακών ιστοσελίδων pdf

Κουτρότσιος Θ.
Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Ελλάδος: Η περίπτωση του «TAXIS» pdf

Τερψιάδου Μ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Το Web 2.0 και η τεχνολογία AJAX. Χρήση τους στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης έργων pdf

Τσαπλάρης Π.

  Διπλωματικές Εργασίες 2007  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Συγκριτική και πειραματική μελέτη των Proof by Knowledge τεχνικών πιστοποίησης χρηστών pdf

Γκαραφλή Γ.
Έρευνα για την χρήση δικτύων και υπολογιστών από λογιστικά γραφεία pdf

Εμμανουηλιδης Ε.
Αξιολόγηση της ποιότητας των e-Banking Portals με τη χρήση της μεθόδου Analytic Hierarchy Process pdf

Σφήκας Ν.
Τιμολόγηση υπηρεσιών δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς pdf

Σισμανίδης Ε.
Οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων στο επάγγελμα της ελεγκτικής στην Ελλάδα. Οι πιθανές μελλοντικές αλλαγές του χρηματοοικονομικού ελεγκτή pdf

Τελεχάς Γ.
E-certification. H περίπτωση μελέτης των computer based tests και των εξεταστικών κέντρων στην Ελλάδα pdf

Τερζής Β.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Simate- a web based simulation environment pdf

Κοντογιάννης Α.
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και  Internet. Η περίπτωση των εικονικών εταιριών pdf

Κατσίδου Μ.
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών» pdf

Σιβάκης Ν.

  Διπλωματικές Εργασίες 2006  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για προσαρμοστικές εξετάσεις pdf

Ρούπας Χ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Μεθοδολογία και πλαίσιο ανάπτυξης προσαρμοζόμενου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης σε περιβάλλον σημασιολογικού ιστού pdf

Γιουβανάκης Α.
Σύγχρονο ερμηνευτικό λεξικό βασικών όρων στα οικονομικά θέματα επικοινωνιακών δικτύων pdf

Νταφούλης Σ.
Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες μέσω PHP. Μία διερεύνηση των τεχνολογιών με την ανάπτυξη ενός προτύπου 

Παπαδημητρίου Φ.

  Διπλωματικές Εργασίες 2005  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Πολύ-εκπομπή σε ασύρματα κινητά δίκτυα pdf

Βασιλείου Α.
Πλαίσιο αξιολόγησης έξυπνων κτιρίων και μετα-έρευνα με χρήση αυτού του πλαισίου pdf

Γεωργακαράκου Χ.
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και ελέγχου ισχύος σε ad-hoc δίκτυα pdf

Διαμαντόπουλος Φ.
Απόδοση πρωτοκόλλου ασύρματων δικτύων pdf

Ζιώγου Χ.
Στρατηγικές συμμαχίες και πως αυτές εφαρμόστηκαν από τις ελληνικές εταιρείες Cosmote και Vodafone pdf

Στοϊλη Ι.
Ηλεκτρονικές-εικονικές εκθέσεις pdf

Τσαντεκίδης Κ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Τεχνολογίες πληροφορικής και προσομοίωσης στην εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού info

Μιχαήλ Μ.
Photoshop- Θεωρία και Πράξη. Πολυμεσική εκπαιδευτική εφαρμογή pdf

Τσαγκάρης Σ.

  Διπλωματικές Εργασίες 2004  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Στρατηγικές εκμετάλλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών info

Ιατρόπουλος Α.
Διανεμημένοι αλγόριθμοι δρομολόγησης και ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών στα ασύρματα κινητά δίκτυα pdf

Καραβέτσιος Π.
Θέματα ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες και η Ελληνική πραγματικότητα. pdf

Καραούλης Κ.
Σύγκριση των τεχνολογιών “IP over SONET/SDH over WDM” και  “IP over WDM”. Προσομοίωση WDM δικτύων pdf

Καραγιαννάκης Γ.
Ανάλυση κόστους ηλεκτρονικής μάθησης 

Μαντζάρη Δ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Πολυμεσική εφαρμογή για την ενίσχυση μαθητών Γ’ Λυκείου στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» info

Γκίνος Γρ.
Η εφαρμογή του e-learning στην κατάρτιση των εργαζομένων: δυνατότητες και πρακτικές info

Ζγούβα Αλ.
Εισαγωγή στις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης: Το παράδειγμα της Άλγεβρας Α’ Λυκείου info

Κέλλης Μ.
Τεχνολογικές απαιτήσεις ανάπτυξης περιβαλλόντων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης pdf

Λιάπης Στ.
Interface for e-Tourism pdf

Μαρινίδης Ι.

  Διπλωματικές Εργασίες 2003  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Αξιολόγηση επιδόσεων πρωτοκόλλων δρομολόγησης για Ad-Hoc δίκτυα με χρήση του προσομοιωτή NS2 pdf

Νιωτάκης Κ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
GPRS Perfomanve Evaluation pdf

Αδαμ Κ.
Οικονομικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων
pdf

Φωτιάδης Δ.

  Διπλωματικές Εργασίες 2002  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Πράκτορες λογισμικού και ηλεκτρονικό εμπόριο pdf

Βογιατζής Σ.
Τεχνολογίες και πρωτόκολλα δρομολόγησης των κινητών ασυρμάτων Ad-Hoc δικτύων pdf

Στογιαννάρης Δ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων προσομοίωση συστήματος χαλαζιακής προστασίας με εναέρια μέσα 

Τσαγκαλίδης Ε.

  Διπλωματικές Εργασίες 2001  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Δρομολόγηση και κατανομή μήκους κύματος σε δίκτυα πολυπλεξίας διαιρούμενου μήκους κύματος pdf

Κούτσικος Θ.
Απελευθέρωση της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τιμολόγηση υπό συνθήκης συμφόρησης του δικτύου παροχής info

Μπεκιάρη Σ.
Εικονικά Περιβάλλοντα και η χρήση τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. pdf

Μιχαηλίδου Α.
Agents και Τηλε-εκπαίδευση pdf

Μοσχά Α.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Σύγκριση παραδοσιακής και Web τάξης pdf

Τσιάμη Χ.

  Διπλωματικές Εργασίες 2000  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Ανάπτυξη Intranet με χρήση XML pdf


Λιαρετίδης Κ.
Σχεδιασμός Δικτύων και Διαχείριση Πόρων pdf


Σαμουηλίδης Σ.
Τηλε-Ελεγχος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων μέσω Internet σε Πραγματικό χρόνο pdf


Τσαλιάνης Α.

  Διπλωματικές Εργασίες 1999  
Επιβλέπων: Α.Α. Οικονομίδης
Οικονομική Ανάλυση Δικτύων pdfΑνδρεάδης Α.
Τηλεκπαίδευση πάνω στο World Wide Web info Μαμούκαρης Κ.
Εξεταστής: Α.Α. Οικονομίδης
Παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία την Αγγλικής γλώσσας infoΧατζηαντωνίου Π.
Δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος infoΓιουβανάκης Α.
Δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος infoΣαμαρά Χ.

 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services