Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών

    Υπεύθυνος Προγράμματος Καθ. Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Τηλ: + 30 31 891-799
Fax: + 30 31 891-750
e-mail: economid@macedonia.uom.gr
   
   
    Στόχοι      Διδακτικό υλικό 
   
    Πρόγραμμα     Πηγές
   
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services