Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Aλλο

 1. Palaiologk, A. S., Economides, A. A., Tjalsma, H. D. & Sesink, L. B. (2012) An Activity-Based Costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: The case of DANS International Journal on Digital Libraries (IJDL), Vol. 12, No. 4, pp. 195-214 Springer Verlag. ISSN (print): 1432-5012, ISSN (electronic): 1432-1300. [SJR= 0.045 (2010), 0.040 (2011); H-index (based on Scopus) = 13 (2011)] [View Article]


 2. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2004) Υπερμέσα και Τηλεκπαίδευση: Ζητήματα Σχεδιασμού, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Ελληνική Εκπαίδευση, επιμέλεια Ι. Βλαχάβας κα., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 176-198 [View Article]


 3. Giouroglou, H. & Economides, A.A. (2002) Lifelong learning: the European dimension of training teachers of foreign languages in ICTs and conclusions drawn from the project EP.E.N.D.Y.SH., E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, AACE 2002 [View Article]


 4. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001) Μάθηση μέσω δράσης με την βοήθεια λογισμικών παιχνιδιών (Συστήματα εξάσκησης και παιχνίδια προσομοίωσης), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 5. Μαμούκαρης, Κ.Β. & Οικονομίδης, A.A. (2001) Τεχνολογική υποδομή μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece [View Article]


 6. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001) Παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών (Examples of educational packages from the social and economic domain), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 7. Λεβέντης, Α.& Οικονομίδης, Α. (2001) Σχολικά έργα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων - η μοντελοποίηση στο μάθημα Πληροφορικής (School projects for system developing methods- modeling in computer science), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 8. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2000) Ο οικοδομητισμός ως παράδειγμα μάθησης, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 9. Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A. (2000) Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 10. Μαμούκαρης, Κ. & Οικονομίδης, A. (2000) Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία των μαθηματικών, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 11. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2000) Potential of the World Wide Web in education, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece [View Article]


 12. Λεβέντης, Α. & Oικονομίδης, A. (2000) Θεωρίες μάθησης και η εφαρμογή αυτών σε πολυμεσικά εκπαιδευτικά πακέτα, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece [View Article]


 13. Φωτίου, Σ.Ι. & Οικονομίδης, A. (2000) Διάχυση γνώσης στην κοινωνία των πληροφοριών-από τη σιωπηρή στην κωδικοποιημένη γνώση και αντίστροφα, Πρακτικά Συνεδρίου Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σελ. 98-103, ΕΠΥ, Greece [View Article]


 14. Οικονομίδης, A.A. (1997) Επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω Ιντερνετ, Πρακτικά. 3ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σελ. 149-158, TEE [View Article]


 15. Οικονομίδης, A.A.(1995) Τηλεκπαίδευση και Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Πρακτικά Συνεδρίου Η Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ. 229-239, ΤΕΕ, Greece. [View Article]