Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Αξιολόγηση, Ποιότητα & Ευχρηστία

 1. Economides, A.A. & Perifanou, M. Dimensions of Openness in MOOCs & OERs 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Proceedings EDULEARN, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3684-3693. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5 [View Article]


 2. Economides, A.A. & Perifanou, M. The many faces of Openness in education. Proceedings EDULEARN, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3694-3703. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5 [View Article]


 3. Economides, A.A. & Perifanou, M. MOOC Affordances Model Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 605-613. 978-1-5386-2957-4 [View Article]


 4. Nikou, S.A. & Economides, A.A Mobile-based assessment: Investigating the factors that influence behavioral intention to use Computers & Education Volume 109, Pages 56-73 [View Article]


 5. Nikou, S.A. & Economides, A.A (2017) Mobile-Based Assessment: Integrating acceptance and motivational factors into a combined model of Self-Determination Theory and Technology Acceptance Computers in Human Behavior Volume 68, Pages 83-95 [View Article]


 6. Nikou, S.A. & Economides, Α.Α.(2016) An outdoor Mobile-Based Assessment activity: Measuring Students' Motivation and Acceptance International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol.10, No.4 pages 11-17 [View Article]


 7. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2015). The impact of paper-based, computer-based and mobile-based self-assessment on students’ science motivation and achievement Computers in Human Behavior Volume 55, Part B, Pages 1241–1248 [View Article]


 8. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2015) The effects of Perceived Mobility and Satisfaction on the adoption of Mobile-based Assessment 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE) 19-20 November 2015, Thessaloniki, Greece. [View Article]


 9. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015) The role of Personal Innovativeness and Previous Experience in explaining and predicting Mobile-based Assessment adoption In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2015 Kona, Hawaii, 19-22 Oct 2015, (pp. 736-741).Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [View Article]


 10. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015) The impact of an outdoor mobile-supported learning activity on students' motivation, performance and satisfaction In Crompton, H., Traxler, J. (Ed.), Mobile learning and STEM: Case studies in practice Chapter 4, eISBN 978-1-315-74583-1, New York: Routledge. [View Article]


 11. Papamitsiou, Z., Terzis, V. and Economides, A. A., (2014) Temporal learning analytics for Computer-based testing 4th Conference in Learning Analytics and Knowledge (LAK14) Indianapolis, USA [View Article]


 12. Perifanou, M. & Economides, A.A. (2014) MOOCs for foreign language learning: An effort to explore and evaluate the first practices In: Proceedings of the 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED) 10th - 12th March, Valencia, Spain. IATED. ISBN: 978-84-616-8412-0 [View Article]


 13. Nikou, S.A. & Economides, A.A (2014) A model for Mobile-based Assessment adoption based on Self-Determination Theory of Motivation International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE) pp.86-90, 13-14 November 2014, Thessaloniki, Greece [View Article]


 14. Terzis, V., & Economides, A. A. (2013) Continuance acceptance of computer based assessment through the integration of user's expectations and perceptions Computers & Education, Vol. 62, pp. 50-61 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 15. Terzis, V., Moridis, C. N., Economides, A. A. & Rebolledo Mendez (2013) Computer based assessment acceptance: A cross-cultural study in Greece and Mexico Journal of Educational Technology & Society, Vol. 16, No. 3, pp. 411-424 IEEE. ISSN 1436-4522. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007), 0.904 (2008), 1.067 (2009), 1.171 (2012); SJR= 0.042 (2007), 0.038 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 1.622 (2007), 1.803 (2008), 0.579 (2009); H-index (based on Scopus)= 12 (2007), 17 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A (2009), B (2010)] [View Article]


 16. V. Terzis, C.N. Moridis & A.A. Economides (2013) Measuring instant emotions based on facial expressions during computer-based assessment Personal and Ubiquitous Computing. Vol. 17, No. 1, pp. 43-52 Springer. ISSN (print): 1617-4909, ISSN (electronic): 1617-4917. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.554] [View Article]


 17. Nikou, S. & Economides, A. A. (2013) Mobile assessment: State-of-the-art In: Z. Berge and L. Muilenburg (eds.), Handbook of Mobile Learning Chapter 30, Routledge Publishing. ISBN: 978-0-415-50369-3 [View Article]


 18. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012) How student's personality traits affect computer based assessment acceptance: Integrating BFI with CBAAM Computers in Human Behavior, Vol. 28, No. 5, pp. 1985-1996 Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [View Article]


 19. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012) The effect of emotional feedback on behavioral intention to use computer based assessment Computers & Education, Vol. 59, No. 2, pp. 710-721 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 20. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions In: Gmunden Retreat on NeuroIS 2012 Proceedings 3-6 June, Gmunden, Austria [View Article]


 21. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Integrating TAM with EEG frontal asymmetry In: Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2012) 3-8 Sept., Minho, Portugal. [View Article]


 22. Economides, A. A. & Terzis, V. (2011) Financial analysis for professional test centres in Greece International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 3, No. 3, pp. 266-283 Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [View Article]


 23. Terzis, V. & Economides, A. A. (2011) The acceptance and use of computer based assessment Computers & Education, Vol. 56, No. 4, pp. 1032-1044 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 24. V. Terzis & A.A. Economides (2011) Computer based assessment: Gender differences in perceptions and acceptance Computers in Human Behavior, Vol. 27, No 6, pp. 2108-2122 Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [View Article]


 25. C. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A. Economides, A. Karlovasitou, P. Bamidis & V. Karabatakis (2011) Audiovisual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences Neuroscience Letters, Vol. 500, No. 1, p. e51 Elsevier. ISSN: 0304-3940. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.925 (2010)] [View Article]


 26. C.N. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, P.D. Bamidis & V.E. Karabatakis (2011) Audio-visual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences Society of Applied Neuroscience, Annual Conference 5-8 May, Thessaloniki, Greece [View Article]


 27. Terzis, V., Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2011) The extension of computer based assessment acceptance model with Perceived Importance In: Proceedings of the International Conference on Interactive Computer-Aided Blended Learning (ICBL2011) 2-4 November, Antigua, Guatemala [View Article]


 28. Terzis, V. & Economides, A. A. (2010) E-certification: financial analysis and ECDL (European Computer Driving Licence) Hellas case. International Journal of Education Economics and Development, Vol. 1, No. 4, pp. 348-365. Inderscience. ISSN (Online): 1759-5681, ISSN (Print): 1759-5673 [View Article]


 29. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2010) Mobiles in education: Students' usage, preferences and desires International Journal of Mobile Learning and Organisation, Vol. 4, No. 3, pp. 235-252 Inderscience. ISSN (Online): 1746-7268, ISSN (Print): 1746-725X. [ARC/ERA = C (2010)] [View Article]


 30. Moridis, C. N., Klados, M. A., Terzis, V., Economides, A. A., Karabatakis, V. E., Karlovasitou, A. & Bamidis, P. D. (2010) Affective learning: Empathetic embodied conversational agents to modulate brain oscillations In: Magjarevic, R., Nagel, J. H., Bamidis, P. D. & Pallikarakis, N. (Eds.), Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010) Chalkidiki, Greece. Springer Verlag IFBME Proceedings Series Vol. 29, pp. 675-678 ISSN: 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online) [View Article]


 31. Moridis, C. N., Klados, M. A., Kokkinakis, I., Terzis, V., Economides, A. A., Karlovasitou, A., Bamidis, P. D. & Karabataki, V. E. (2010) The impact of audio-visual stimulation on alpha brain oscillations: An EEG study In: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine Corfu, Greece, 3-5 November, 2010 IEEE. ISBN 978-1-4244-6559-0. Doi: 10.1109/ITAB.2010.5687651 [View Article]


 32. Terzis, V., Moridis, C.N. & Economides, A. A. (2010) Measuring instant emotions during a self-assessment test: The use of FaceReader In: A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loijens, L.P.J.J. Noldus, and P.H. Zimmerman (Eds.), Proceedings of Measuring Behavior 2010, 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research 24-27 August, 2010, Eidhoven, The Netherlands, pp. 192-195. ACM. ISBN: 978-1-60558-926-8. doi>10.1145/1931344.1931362 [View Article]


 33. Economides, A. A. & Roupas, C. (2009). Evaluating computerized adaptive testing systems. In: Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications, N. Karacapilidis (ed.), IGI-Global. ISBN: 978-1-60566-238-1 [View Article]


 34. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2009) CAT-MD: Computerized Adaptive Testing on Mobile Devices In Novel Approaches in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching (Advances in Information Web-Based Learning Technologies series) IGI Global [View Article]


 35. Economides, A. A. (2008). Requirements of mobile learning applications. International Journal of Innovation and Learning. Vol. 5, No. 5, pp. 457-479, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8089, ISSN (Print): 1471-8197. [SJR= 0.049 (2007); H-index (based on Scopous) = 7 (2007); H-index (based on Harzing) = 18 (2003-08); cites per paper = 4.46 (2003-08); acceptance rate= 19%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 36. Economides, A. A. & Terzis, V. (2008). Evaluating tax sites: An evaluation framework and its application. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 5, No. 3, pp. 321-344, Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [Acceptance rate = 19%; SJR= 0.045 (2007); H-Index = 5 (2007)] [View Article]


 37. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. A. (2008). CAT-MD: Computerized adaptive testing on mobile devices. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (extended versions of the best papers presented at m-ICTE2006 Conference), Vol. 3, No. 1, pp. 13-20. IGI Global. ISSN: 1548-1093, E-ISSN: 1548-1107 [View Article]


 38. Economides, A. A. & Nikolaou, N. (2008). Evaluation of handheld devices for mobile learning. International Journal of Engineering Education (IJEE), Vol. 24, No. 1, January, pp. 3-13. ISSN (printed): 0949-149X, ISSN (electronic): 0742-0269. [Impact factor SCI= 0.228 (2004), 0.304 (2005), 0.355 (2006), 0.356 (2007), 'B' journal in ERIH list (2007); 'A' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.041 (2007); H-index= 12] [View Article]


 39. Triantafillou, E., Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2008). The design and evaluation of a computerized adaptive test on mobile devices. Computers & Education, Vol. 50, No. 4, pp. 1319-1330, Elsevier. ISSN: 0360-1315. [Impact factor SSCI=0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007); A* (top 5% journal) in Australian Ranking of Journals (2009); 'A' journal in ERIH list (2007); SJR= 0.057 (2007); H-index= 21] [View Article]


 40. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008). Evaluation of computer adaptive testing systems. In: End-User Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Chapter 3.26, Steve Clarke (ed.), International Science Reference (IGI Global). ISBN: 978-1-59904-945-8 [View Article]


 41. Angelou, G. & Economides, A. A. (2008) E-Learning investments evaluation: A multicriteria model Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Economics August 2008, Athens, Greece [View Article]


 42. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008) Evaluation of computer adaptive testing systems In: H. Nemati (ed.), Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Chapter 2.1, IGI-Global. ISBN: 978-1-59904-937-3 [View Article]


 43. Economides, A. A. (2007). On evaluation of adaptation engines. In Proceedings of The 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2007). V. Uskov (ed.), October 8-10. Beijing, China, ISBN: 978-0-88986-700-0, ACTA Press [View Article]


 44. Terzis, V. & Economides, A.A. (2007) Critical Success Factors for Tax Web sites, In: E-Taxation: State & Perspectives: E-Government in the field of Taxation, J. Makolm & G. Orthofer (eds.), pp. 56-67, Trauner Verlag in its Informatics Series. ISBN: 978-3-85499-191-5 [View Article]


 45. Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A. A. (2006). Evaluation parameters for computer adaptive testing. British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 37, No 2, pp. 261-278, Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [Impact factor SSCI=0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007); 'B' journal in ERIH list (2007); A* (top 5%) journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.045 (2007); H-index= 14] [View Article]


 46. Terzis, V. & Economides, A.A. (2006) Intenet-based tax filling, Proceedings of the First International Conference in Accounting and Finance, ICAF, Thessaloniki, Greece [View Article]


 47. Μιχαηλίδου, Α. & Οικονομίδης, A.A. (2006) Θέματα Αξιολόγησης Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων, Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, (επιμέλεια), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη απο Υπολογιστή, Κλειδάριθμος [View Article]


 48. Terzis, V. & Economides, A. A. (2005). Job site evaluation framework (JSEF) and comparison among Greek and foreign job sites. Human Systems Management, Vol. 24, No 3, pp. 223-237, IOS Press. ISSN: 0167-2533, E-ISSN: 1875-8703. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.036 (2007); H-index= 10] [View Article]


 49. Economides, A. A. (2005). Collaborative Learning Evaluation (CLE) framework. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 4, Vol. 2, pp. 339-346, October, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [Acceptance Rate= 8%] [View Article]


 50. Economides, A.A. (2005) Computer adaptive testing quality requirements, Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 288-295, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6 [View Article]


 51. Economides, A.A. (2005) Evaluation of collaborative learning systems, In D. Triantis and F. Vallianatos (eds.) Proceedings of the 2005 International Conference on Engineering Education, pp. 169-175, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July, WSEAS. ISBN: 960-8457-28-9 [View Article]


 52. Economides, A.A. (2005) Adaptive feedback evaluation, Proceedings 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB'05), pp. 134-139 [View Article]


 53. Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2003). An evaluation instrument for hypermedia courseware. Educational Technology & Society, Vol. 6, No 2, pp. 31-44, IEEE. ISSN: 1436-4522. [SSCI impact factor=0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007); acceptance rate= 21.50%; 'B' journal in ERIH list (2007); 'A' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.047 (2007); H-index= 12] [View Article]


 54. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002) Evaluation of an instructors' training programme from the instructors' point of view, Proceedings SITE 2002, 13th Annual Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, pp. 1897-1901, AACE 2002 [View Article]


 55. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002) Evaluation of a teachers' training web site based on inspection and log analysis, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, τόμος Β, σελ, 483-486, 2002 [View Article]


 56. Leventis, A. & Economides, A.A. (2002) Development of a school Web site from young pupils as a didactic challenge, Proceeding. 3rd ICICTE (International Conference on Information & Communication Technologies in Education), pp. 595-602, INEAG [View Article]


 57. Γεωργιάδου, Ε.& Οικονομίδης, A. (2001) Όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Eκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 58. Υψηλάντης, Γ., Γκιούρογλου, X. & Οικονομίδης, A. (2001) Evaluation of EFL Internet-based material, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 59. Μιχαηλίδου, Α., Οικονομίδης, A. & Γεωργιάδου, Ε. (2001) Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία-ενδεικτικές αναλύσεις και συγκρίσεις, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, σελ, 130-147, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece [View Article]


 60. Giouroglou, H. & Economides, A. (2001) Computer conferencing in EAP in the threshold of the multicultural higher education, 4th Annual Conference for the use of technology in the classroom "Tech Tactics Across the Curriculum", Koc University, Turkey [View Article]


 61. Georgiadou, E., Economides, A.A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001) Evaluation of educational software designed for the purpose of teaching programming, Proceedings 9th ICCE SchoolNet 2001 International Conference on Computers in Education, pp. 745-752, AACE [View Article]


 62. Georgiadou, E., Economides, A.A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001) Evaluation of online educational software designed for the purpose of teaching programming, Proceedings WebNet2001 World Conference on the WWW and Internet, pp. 399-404, AACE 2001 [View Article]


 63. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2001) Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου, επιμέλεια Γ. Μπαγάκης, σελ. 459-465, εκδόσεις Μεταίχμιο [View Article]


 64. Mamoukaris, K. V., Economides, A. A. & Delchanidou, N. E. (2000). Evaluation of Web-based educational systems. Journal of the Academy of Business Education, Vol. 1, Academy of Business Education. ISSN (printed): 0021-9444 [View Article]


 65. Mamoukaris, K.V., Bakatselos, C.L. & Economides, A.A. (2000) Educational software for mathematics; a Greek reality, Proceedings IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 79-80, IEEE [View Article]


 66. Georgiadou, E. & Economides, A.A. (2000) Evaluation factors of educational software, Proceedings IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 113-120, IEEE [View Article]


 67. Mamoykaris, K. & Economides, A.A. (1999) Important criteria for Web-based educational systems, Proceedings International Conference New Horizons in Industry and Education, CD-ROM, Santorini, Greece, 9-10 September [View Article]


 68. Mamoykaris, K. & Economides, A.A. (1999) Assessment and comparison of Web-based educational environments, Proceedings WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp.677-682, AACE. [View Article]


 69. Baklavas, G., Economides, A.A. & Roumeliotis, M. (1999) Evaluation and comparison of Web-based testing tools, Proceedings WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp. 81-86, AACE [View Article]


 70. Economides, A.A., Georgiou, A. & Karagiannidis, C. (1999) Acceptability evaluation of Web based courses, Proceedings 19th World Conference on Open Learning and Distance Education, CD-ROM, ICDE [View Article]