ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος


Αίθουσα Συνεδρίων

10:00 - 10:05 Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του μεταπτυχιακού Α. Οικονομίδη

10:05 - 10:15 Ο ΣΕΠΒΕ και η έρευνα πληροφορικής στη Βόρεια Ελλάδα

10:15 - 12:15 Επιχειρησιακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Προεδρείο: Μ. Βλαχοπούλου & Ν. Πρωτόγερος

Δρ. Α Κουμπής ALTEC Παρουσίαση ερευνητικών δράσεων και έργων της εταιρίας
A. Κανδύλη Συστήματα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM): Η ελληνική πραγματικότητα
M. Κουτσονίκος Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικού καταστήματος E-SHOP: Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή
A. Χουλιαρά Ηλεκτρονικές Αγορές
I. Κουκλιάτης Συμβολή στον προγραμματισμό και υλοποίηση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Το άρθρωμα του Εμπορικού κυκλώματος
Π. Τσαπουρνής Συμβολή στη σχεδίαση και αρχιτεκτονική συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Το άρθρωμα του Εμπορικού κυκλώματος
Α. Μισίρκας Συγχρονισμός αποθήκης ηλεκτρονικού καταστήματος ERP με τη χρήση Web Services. Η περίπτωση του Oscommerce και του Web-ERP


12:15 - 12:45 Διάλειμμα

12:45 - 15:00 Τεχνολογίες Διαδικτύου


Προεδρείο: Α. Οικονομίδης & Ι. Παπαναστασίου
Δρ. Γ Αγγελόπουλος Compucon Ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρίας
Ι. Αλεξίου Πρόταση για Standby Route Reflectors στο πρωτόκολλο BGP-4
Ι. Αθανάσογλου Πολυπρακτορικά Συστήματα - Υφιστάμενη Κατάσταση και Συγκριτική Μελέτη Εφαρμογών
Κ. Παπαδόπουλος Μορφές αγοράς με θεωρία παιγνίων - Τεχνολογία GRID. Χρήση του στην κλασική οικονομική θεωρία
Κ. Παυλίδης Εφαρμογές αυστηρής και ασθενούς κυριαρχίας στη θεωρία παιγνίων με τη συνδυαστική λύση των προγραμμάτων GAMBIT και EXCEL
Ε. Ευθυμιάδου Ανοιχτού κώδικα Web-based Πλατφόρμες για ανάπτυξη εφαρμογών στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Β. Ταουκτσής Μέθοδοι ευρετηριοποίησης πολυδιάστατων διανυσμάτων (multiattribute indexing methods)


Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

10:15 - 12:00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Προεδρείο: Κ. Ταραμπάνης & Α. Γεωργίου

Χ. Χρυσός OTS, Παρουσίαση ερευνητικών δράσεων και έργων της εταιρίας.
A. Κλιάφας Δημιουργία μοντέλων παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών
A. Κυρτσόγλου Δημιουργία περιβάλλοντος Web 2.0 για τη συνεργατική ανάπτυξη γνώσης
Θ. Ιτζάρης Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής αξιολόγησης των Websites των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Ν. Κουϊρουκίδης Χρήση των μοντέλων OWL OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Δ. Γούτας Διερεύνηση δυνατοτήτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ανάπτυξη συστημάτων στην περιοχή της διαχείρισης της ροής διαδικασιών


12:15 - 12:45 Διάλειμμα

12:45 - 15:00 Πληροφοριακά Συστήματα στην Κοινωνία & Οικονομία


Προεδρείο: Γ. Πιπερόπουλος & Θ. Καραγιώργος
Θ. Μυλωνάς Cardisoft, Ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρίας
Σ. Ταμπάκης Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα- Η περίπτωση των ΚΕΠ. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας
Ε. Καρακώστα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα στις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
Κ. Μπραζιώτης Ανάλυση και μελέτη του πληροφοριακού συστήματος της δικτυακής πόλης e-trikala
Χ. Νιζαμίδου Εσωλογιστική κοστολόγηση βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (καπνά) με τη βοήθεια των E.R.P.
Γ. Χατζηελευθερίου Συγκριτική μελέτη δομών δεδομένων στις γλώσσες Pascal, C++, java


 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services