Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονική Διασκέδαση

  1. Tzatzara, K. & Economides, A. A. (2010) Gender differences in digital music distribution methods Peer-to-Peer Networking and Applications, Vol. 3, No. 2, pp. 161-171 Springer, ISSN (Print): 1936-6442, ISSN (Online): 1936-6450. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.417 (2010)] [View Article]


  2. Tsarouchas, V. & Economides, A. A. (2008). The use of chat by Greek students. International Journal of Advanced Media and Communication, Vol. 2, No. 2, pp. 209-220, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8003, ISSN (Print): 1462-4613. 9SJR= 0.038 (2007); H-index= 1] [View Article]