Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονικός Τουρισμός & Ηλεκτρονικά Ταξίδια

  1. A. Economides & A. Kontaratou (2011) Hotels pricing at travel search engines International Journal of Online Marketing (IJOM), Vol. 1, No. 4, pp. 64-74 IGI Global. ISSN: 2156-1753, EISSN: 2156-1745 [View Article]


  2. Economides, A. A. & Apostolou, G. (2009) User-centred evaluation of airlines' websites International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, Vol. 1, No. 1, pp. 280-301 Inderscience. ISSN (Online): 1753-5220, ISSN (Print): 1753-5212 [View Article]


  3. Apostolou, G. & Economides, A. A. (2008). Airlines websites evaluation around the world. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 611-617. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


  4. Apostolou, G. & Economides, A. A. (2008) Airlines websites evaluation around the world. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 611-617. ISBN: 978-3-540-97782-0 First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. [View Article]