Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Συνεργατική Μάθηση

 1. Stolaki, A. and Economides, A.A. The creativity challenge game: An educational intervention for creativity enhancement with the integration of Information and Communication Technologies (ICTs), Computers & Education, Vol. 195, pp. 195-211, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.009 [pdf] [View Article]


 2. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Recommendation of educational resources to groups: a game-theoretic approach. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 766-773. 978-1-5386-2957-4 [View Article]


 3. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Can't get more satisfaction? Game-theoretic group-recommendation of educational resources, Proceedings 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2018), Sydney, Australia, March 5-9, pp. 409-416. ACM ISBN 978-1-4503-6400-3/https://doi.org/10.1145/3170358.3170371 [View Article]


 4. Michailidou, A. & Economides, A. (2010) Gender and diversity in collaborative virtual teams In: Scott Rummler and Kwong Bor Ng (Eds.), Collaborative Technologies and Applications for Interactive Information Design: Emerging Trends in User Experiences, pp. 260-277 Information Science Reference, IGI-Global [View Article]


 5. Economides, A. A. (2008). Culture-aware collaborative learning. Multicultural Education and Technology Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 243-267, Emerald. ISSN: 1750-497X [View Article]


 6. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2008). MANET-based outdoor collaborative learning. In M.E. Auer and A.Y. Al-Zoubi (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9 [View Article]


 7. Michailidou, A. & Economides, A.A. (2008) Gender and Diversity in Collaborative Virtual Teams. In: Computer Supported Collaborative Learning: Best Practices and Principles for Instructors, K. L. Orvis and A.L.R. Lassiter (eds.), pp. 199-224, IGI Global, ISBN: 978-1-59904-753-9. [View Article]


 8. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2007). Mobile collaborative learning using multicast MANETs. International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 5, No. 4, pp. 423-444, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [H-Index (based on Harzing?s Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); cites per paper = 7.02 (2003-07); SJR= 0.081 (2007); sjr= 0.081 (2007); H-Index (based on Scopous) = 12 (2007); acceptance rate = 20%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 9. Vasiliou, A. & Economides, A.A (2007). Game-based learning using MANETs, In N. Mastorakis and Ph. Dondon (eds.) Proceedings of The 4th WSEAS/ASME International Conference on Engineering Education (EE'07), pp. 154-159. Agios Nikolaos, Crete. Greece, 24-26 July. WSEAS Press. ISBN: 978-960-8457-93-5 [View Article]


 10. Μιχαηλίδου, Α. & Οικονομίδης, A.A. (2006) Θέματα Αξιολόγησης Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων, Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, (επιμέλεια), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη απο Υπολογιστή, Κλειδάριθμος [View Article]


 11. Economides, A. A. (2005). Collaborative Learning Evaluation (CLE) framework. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 4, Vol. 2, pp. 339-346, October, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [Acceptance Rate= 8%] [View Article]


 12. Economides, A.A. (2005) Evaluation of collaborative learning systems, In D. Triantis and F. Vallianatos (eds.) Proceedings of the 2005 International Conference on Engineering Education, pp. 169-175, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July, WSEAS. ISBN: 960-8457-28-9 [View Article]


 13. Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A. A. (2004). Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132. ISSN 1109-5547 [View Article]


 14. Michailidou, A. & Economides, A. A. (2003). Elearn: Towards a collaborative educational virtual environment. Journal of Information Technology Education, Vol. 2, pp. 131-152, ISI (Informing Science Institute). ISSN (printed): 1539-3585. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 15. Michailidou, A. & Economides, A.A. (2002) Elearn: a collaborative educational virtual environment, In M. Driscoll and Th.C. Reeves (eds.) Proceedings E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, pp. 690-697, Montreal Canada, 15-19 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-46-0 [View Article]


 16. Μιχαηλίδου, Α., Οικονομίδης, A. & Γεωργιάδου, Ε. (2001) Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία-ενδεικτικές αναλύσεις και συγκρίσεις, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, σελ, 130-147, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece [View Article]