Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Aλλο

  1. Gkarafli, S. & Economides, A. A. (2010) Comparing the proof by knowledge authentication techniques International Journal of Computer Science and Security. Vol. 4, No. 2, pp. 237-255 CSC Press. ISSN: 1985-1553 [View Article]


  2. Gkarafli, S. & Economides, A. A. (2010) An experimental survey and comparison of proof by knowledge authentication techniques International Journal of Applied Research on Information Technology and Computing, Vol. 1, Issue: 3, pp. 240-271 Indian Journals. ISSN (Print): 0975-8070, ISSN (Online): 0975-8089 [View Article]


  3. Protogeros, N., Syleos, C., Economides, A. A. & Papagiannis, G. (2007). Developing a near-optimal lowest-consumption tunnel lighting system using software agents through power line communications. Journal of Computing and Information Technology (CIT), Vol. 15, No. 2, pp. 1-8, June. ISSN: 1330-1136, E-ISSN: 1846-3908. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


  4. Tsalianis, A. & Economides, A.A.(2000) QoS standards for distributed multimedia applications, Proceedings IEEE Communications Quality & Reliability, 2000 International Workshop>, pp. 13-17, IEEE [View Article]


  5. Οικονομίδης, A.A.(1995) Τηλεκπαίδευση και Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Πρακτικά Συνεδρίου Η Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ. 229-239, ΤΕΕ, Greece. [View Article]


  6. Economides, A.A. & Dubois, M. (1990) Transient models of bus-based multiprocessors, Proceedings 1990 International Conference on Parallel Processing, pp. I.153-I.160, IEEE. [View Article]