Δίκτυα Υπολογιστών - Βιβλιογραφία

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508, Κτίριο Γ/Δ
        
Ώρες Γραφείου:Τρίτη & Πέμπτη: 11:00-12:00, στα διαλλείματα των μαθημάτων ή
μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
Βασικό Βιβλίο:

W. Stallings (2016). Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων. 8η έκδοση, Pearson Education, Εκδόσεις Τζιόλα. http://williamstallings.com

Επιπλέον Ελληνική Βιβλιογραφία:
 • A. S. Tanenbaum & D.J. Wetherall (2012). Δίκτυα Υπολογιστών, Κλειδάριθμος, 9η έκδοση, Prentice Hall.
 • J. Kurose & K. Ross (2013). Δικτύωση Yπολογιστών - Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω με έμφαση στο διαδίκτυο, 6η έκδοση, Μ. Γκιούρδας, Pearson Education.
 • D. Comer (2007). Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, 4η Αμερικανική έκδοση, Κλειδάριθμος, Prentice Hall.
 • L.L. Peterson & B.S. Davies (2009). Δίκτυα Υπολογιστών- μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων, Κλειδάριθμος, 4η έκδοση, Morgan Kaufmann.
 • Χ. Δουλιγέρης (2014). Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά & Δικτυακά Πρωτόκολλα. 2η έκδοση. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • W. Stallings (2016). Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα. 2η έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Γ. Διακονικολάου, Α. Αγιακάτσικα & Η. Μπούρας (2007). Επιχειρησιακή Διαδικτύωση, 2η έκδοση, Κλειδάριθμος.
 • Χ. Βασιλόπουλος και άλλοι. (2010). Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • P. Ciccarelli & C. Faulkner (2004). Δίκτυα Υπολογιστών- Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία. 2η έκδοση. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Ι. Βενιέρης (2015). Δίκτυα Ευρείας Ζώνης: Τεχνολογίες και Εφαρμογές με Έμφαση στο Διαδίκτυο. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Μ.Ε. Θεολόγου (2015). Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών. 2η έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • J. Walrand (2003), Δίκτυα Επικοινωνιών: Ένα πρώτο μάθημα, 2η έκδοση, ΕΚΠΑ. 
Επιπλέον Αγγλική Βιβλιογραφία:
 • L. L. Peterson & B. S. Davie (2011). Computer Networks: A Systems Approach, 5th edition, Morgan Kaufmann.
 • J. Kurose & K. Ross (2012). Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 6th edition, Addison Wesley.
 • D. Bertsekas & R. Gallager (1992). Data Networks, 2nd edition, Prentice Hall. http://web.mit.edu/dimitrib/www/datanets.html
 • J. Walrand & P. Varaiya (2000). High-Performance Communication Networks, 2nd edition, Morgan Kaufmann. http://www.sciencedirect.com/science/book/9781558605749
 • R. R. Panko & J.L. Panko (2015). Business Data Networks and Security, 10th edition, Pearson Education.
 •  J. FitzGerald, Α. Dennis & A. Durcikova (2014). Business Data Communications and Networking, 12th edition, J. Wiley.
 • W. Stallings & T. Case (2012), Business Data Communications, 7th edition, Prentice Hall.
       

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services