Δίκτυα Υπολογιστών

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508, Κτίριο Γ/Δ
        
Ώρες Γραφείου:Τρίτη & Πέμπτη: 11:00-12:00, στα διαλλείματα των μαθημάτων ή
μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
     
   Σχεδίαση Δικτύων
   Υλοποίηση Δικτύων
   Ασύρματα Δίκτυα
   Οπτικά Δίκτυα
   Διασύνδεση Δικτύων
   Διασύνδεση Δικτύων (Διαφάνειες) (pdf)  
   Μητροπολιτικά Δίκτυα

  

 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
   Διαδίκτυα με TCP/IP (pdf)
   Δίκτυα με TCP/IP
   Διαχείριση Δικτύου και Ποιότητα Υπηρεσίας
   Τεχνολογία DSL
   ISDN
   ATM (pdf)  
   Επιχειρησιακή Διαδικτύωση (pdf)  
   LAN (pdf)  
     
   
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services