Δίκτυα Υπολογιστών - Πρόγραμμα

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508, Κτίριο Γ/Δ
        
Ώρες Γραφείου: Τρίτη & Πέμπτη: 11:00-12:00, στα διαλλείματα των μαθημάτων ή
μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
Περιεχόμενα Μαθήματος
  • Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Δεδομένων και το Διαδίκτυο.
  • Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP & Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο.
  • Μετάδοση Δεδομένων.
  • Μέσα Μετάδοσης.
  • Πολυπλεξία.
  • Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου.
  • Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς.
  • Δρομολόγηση σε Δίκτυα Μεταγωγής.
  • Έλεγχος Συμφόρησης σε Δίκτυα Δεδομένων.
  • Τοπικά Δίκτυα.
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services