Δίκτυα Υπολογιστών - Στόχοι

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508, Κτίριο Γ/Δ
        
Ώρες Γραφείου:Τρίτη & Πέμπτη: 11:00-12:00, στα διαλλείματα των μαθημάτων ή
μετά από συνεννόηση
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάγκες δικτύωσης. Διαθέσιμες σήμερα τεχνολογίες επικοινωνιών. Μέθοδοι μεταγωγής. Υπηρεσίες προσανατολισμένες -προς-σύνδεση και χωρίς-σύνδεση. Μοντέλο Αναφοράς OSI και τα Επίπεδά του. Ανάλυση λειτουργιών και υπηρεσιών επιπέδων. Μέσα Μετάδοσης. Τεχνολογίες Πρόσβασης. Τοπικά Δίκτυα. Διασύνδεση δικτύων. Γέφυρες. Δρομολογητές. Πύλες. Δίκτυα Ευρείας Ζώνης.  Δρομολόγηση. Έλεγχος κυκλοφορίας. Διαχείριση πόρων. Προσομοίωση δικτύων. Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Δικτυακής Υποδομής

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services