Δίκτυα Υπολογιστών - Εργαστήρια

    Διδάσκων  Καθ. Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Τηλ: + 30 31 891-799
Fax: + 30 31 891-750
e-mail: economid@macedonia.uom.gr
     
     
   Ύλη Εργαστηρίου 
  Στα πλαίσια του μαθήματος "Δίκτυα Υπολογιστών" πραγματοποιούνται έξι εργαστηριακά μαθήματα επικουρικού ρόλου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική και καλύπτονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Επίπεδα Δικτύωσης OSI-TCP σύγκριση / περιγραφή επιπέδων
 2. ΙΡ διευθύνσεις - Κλάσεις και CIDR
 3. Αναπαράσταση διευθύνσεων ΙΡ στο δυαδικό σύστημα
 4. Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα
 5. Υποδικτύωση τοπικών δικτύων
  1. Ο ρόλος της μάσκας υποδικτύου
  2. Σήμανση μάσκας υποδικτύου με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη χρήση CIDR.
  3. Δημιουργία υποδικτύων ΙΡ
  4. Εισαγωγή στο Variable Length Subnet Masking
  5. Ασκήσεις - Παραδείγματα
 6. Συσκευές Δικτύωσης Υπολογιστών
  1. Αναδρομή σε βασικούς τρόπους δικτύωσης τοπικών δικτύων (Physical/Logical Bus, Physical/Logical Star)
  2. Συσκευές δικτύωσης Switch - τρόπος λειτουργίας
  3. Συσκευές δικτύωσης Routers - Τρόπος λειτουργίας
  4. Συσκευές δικτύωσης DSL Routers (Home networks) & WiFi Security (WEP & WPA2)
  5. Network Address Translation - Port Address Translation σε DSL Routers
  6. Περιγραφή μετάδοσης σήματος καλωδίων UTP με σύνδεση σε Switches & Hubs
  7. CrossOver & Straight Through συνδεσμολογία
  8. Ρυθμίσεις δικτυακής σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ΙΡ υπολογιστών Windows
 7. Πρακτική Άσκηση
  1. Δημιουργία καλωδίων δικτύου UTP CAT5 και προσάρτηση συζευκτήρων RJ-45
  2. Σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο με τη χρήση switches & router - Δημιουργία δύο mini τοπικών δικτύων διασυνδεδεμένων με τη χρήση router & switches
  3. Ρύθμιση των υπολογιστών του mini LAN για τη σύνδεσή τους στο τοπικό δίκτυο
  4. LAN Connectivity Testing
 
   
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services