Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI - Αξιολόγηση

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες (με άριστα τις 5 μονάδες) από την θεωρία και 2.5 μονάδες (με άριστα τις 5 μονάδες) από τα εργαστήρια.
Προαιρετική εργασία στα Εργαστήρια/ Excel (άριστα = 2 μονάδες)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τις παραδόσεις θεωρίας και  τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Πρέπει να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις θεωρίας.
Αν έχεις παραδώσει εργασία θα πρέπει να απαντήσεις ερωτήσεις για το Excel μέχρι 3 μονάδες από τις συνολικές 5 μονάδες. Αν δεν έχεις παραδώσει εργασία θα πρέπει να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις.
     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services