Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Στόχοι

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ορισμοί, Αρχές, Πλαίσιο και Περιεχόμενο, Οφέλη και Περιορισμοί), Επιχειρηματικά Σχέδια, Μελέτες και Μοντέλα Η.Ε., Ηλ. Θέσεις Αγορών (Δομή, Μηχανισμοί, Τύποι), Διαμεσολάβηση, Ηλ. Κατάλογοι, Δημοπρασίες, Ηλ. Διαπραγμάτευση, Ηλ. Αγορές.

  • Λιανικό Εμπόριο στο Ίντερνετ (Β2C), Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλ. Λιανικού Εμπορίου, Ηλ. Υπηρεσίες Τουρισμού, Αγοράς Εργασίας, Ασφαλιστικών Συναλλαγών, Διασκέδασης, Μέσων Ενημέρωσης, Τραπεζικών Συναλλαγών κτλ. 

  • Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ηλ. Έρευνα Αγοράς και Διαχείριση Σχέσων με Πελάτες, Εξυπηρέτηση πελατών στο Ίντερνετ, Ιντερνετ Μάρκετινγκ, Ηλ. Διαφήμιση (Μέθοδοι, Στρατηγικές, Πράκτορες Λογισμικού).

  • Η.Ε. Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις (Β2Β) (Αρχές, Χαρακτηριστικά, Μοντέλα), Ένας-προς-Πολλούς, Πωλήσεις μέσω Δημοπρασιών, Ηλ. Εφοδιασμός, Πράκτορες Λογισμικού στο Β2Β.

  • Δημόσια Ανταλλακτήρια Β2Β και Ηλ. Πύλες.

  • Ηλ. Διακυβέρνηση (Μοντέλα, Στόχοι, Οδηγός Υλοποίησης, Συστάσεις, Προϋπολογισμός, κτλ.), Ηλ. Εκδόσεις, Ηλ. Μάθηση, Διαχείριση Γνώσης.

  • Κινητό Εμπόριο και Διεισδυτική Υπολογιστική.

  • Αξιολόγηση Ηλ. Επιχειρήσεων, Ποιότητα Ηλ. Υπηρεσιών, Ευχρηστία, Επικοινωνία.

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services