Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Εξετάσεις

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες απο την εργασία (με άριστα= 5 μονάδες) και 2.5 μονάδες απο τις εξετάσεις (με άριστα= 5 μονάδες).

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τις παραδόσεις και κεφάλαια από τα βιβλία. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  • Η εργασία είναι ατομική και ίσως εξεταστείτε σε αυτήν.

  • Οι εργασίες θα ανατεθούν μόλις λήξουν οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής και γνωρίζω πόσοι φοιτητές έχουν επιλέξει το μάθημα.

  • Αναθέσεις εργασιών θα γίνονται μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2012

  • Θα παραδώσετε την εργασία και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή και εφόσον υπάρχει χρόνος θα την παρουσιάσετε στην αίθουσα με διαφάνειες ή PowerPoint (κρατείστε και αντίγραφό της για σας).

  • Για την σωστή υλοποίηση της εργασίας και της παρουσίασής της, θα πρέπει να παρακολουθείτε τις οδηγίες στη διάρκεια του Νοεμβρίου, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτή η εργασία (το συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι μάθημα-από-απόσταση)

  • Hμερομηνία παράδοσης της εργασίας (κρατείστε και αντίγραφό της για σας): 4 Δεκεμβρίου 2012
    Δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία παράδοσης της εργασίας.

  • Αν κληθείτε να παρουσιάσετε και να εξεταστείτε στην εργασία σας (στη διάρκεια του Δεκεμβρίου & Ιανουαρίου) και δεν είστε παρόντες, η εργασία μηδενίζεται.

  • Δεν γίνονται δεκτά οποιαδήποτε δικαιολογητικά απουσίας (π.χ. ιατρικά).

 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services