Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Βιβλιογραφία

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  


 ΒΙΒΛΙΑ

   Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλου Ευ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2010). «E- Οικονομία, Εμπόριο, Μάρκετιγκ, Διακυβέρνηση». Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί..
   E. Turban, D. King, J. Lee, T.-P. Liang & D. Turban (2011), «Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2010», εκδόσεις Μ. Γκιούρδα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   D.Chaffey (2008), “Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο”, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 K.C. Laudon & C.G. Traver (2009), “E-Commerce 2009”, 5th edition, Prentice Hall.
 Μ. Βλαχοπούλου (2008), “Ε-Μάρκετινγκ, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ”, εκδόσεις Rosili.
 Α. Πομπόρτσης (2005), “Εισαγωγή σην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, εκδόσεις Τζιόλα.
 Α. Πομπόρτσης, Α. Τσούλφας (2002), “Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, εκδόσεις Τζιόλα.
 Σπ. Αρσένης (2007), “Σχεδιασμός πετυχημένων ιστοσελίδων. Μαρκετινγκ και προώθηση προιόντων και υπηρεσίων μέσω διαδικτύου”, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 Συρμακέσης Σ., Μάρκελλος Κ., Μαρκέλλου Π., Ρήγκου Μ., Τσακαλίδης Α. (2006), “e-Επιχειρηματικότητα, από την ιδέα στην υλοποίηση”, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 Α. Πασχόπουλος και Π. Σκαλτσάς (2006), “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”,  εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 Ι.Σ. Κατσουλάκος (2001), “Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, εκδόσεις Κέρκυρα.
 D. Siegel (1999), “e-πιχειρείν, το όπλο της σύγχρονης επιχείρησης”, εκδόσεις Β. Γκιούρδας.
 G. Elliott & N. Philips (2004), “Εμπορικές συναλλαγές μέσω φορητών συσκευών και Ασύρματα Συστήματα Υπολογιστών”, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 D. Tapscott &  A.D. Williams (2006), “Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything”, Portfolio Hardcover.
 J. Surowiecki (2005), “The wisdom of crowd”, Anchor Publ.
 J. Carter (2002), “Developing e-commerce systems”, Prentice Hall.
 D.Chaffey (2008), “E-Business and E-Commerce Management”, 3rd edition, Prentice Hall.
 T. Jelassi & A. Enders (2008), “Strategies for E-Business: concepts and cases”, 2nd edition, Prentice Hall.
 B. Canzer (2005), “E-business strategic thinking and practice”, 2nd edition, South Western College Publ.
 M. Khosrow-Pur (ed.) (2006), “Cases on Electronic Commerce Technologies and Applications”, Idea Group Publ.
 H. M. Deitel & P. J. Deitel, (2001), “e-Business & e-Commerce for Managers”, Prentice Hall.
 Jr. H. C. Lucas, (2003), “Strategies for Electronic Commerce and the Internet”, MIT Press.
 J. F. Rayport, B. J. Jaworski, (2003), “Introduction to e-Commerce”, McGraw-Hill/Irwin Series in Marketing.
 P. Timmers, (2000), “Electronic Commerce - strategies & models for business-to-business trading”, John Wiley & Sons.

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services