Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Πηγές

    Υπεύθυνοι Καθηγητές  Βασιλική Μάνθου - Φραγκοπούλου
 
 
Γραφείο:    529
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891893
        
Email:    manthou --> uom.gr
        
Website:    Προσωπική Ιστοσελίδα
        
        
      Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     

Πηγές - Ηλεκτρονικό Marketing & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

    General Links     Tutorials / Lectures / Papers
   
    Courses / Seminars      Journals / Periodicals
   
    E-Lists        University Departments
   
    Conferences      Organizations / Associations / Forums
   
    Research centers / Institutes /
         Groups / Labs
    Hardware
   
    Projects      Companies
   
    Software / Utilities     Newsgroups
   
    Books / Bibliography / Libraries        FAQs
   
    Glossaries  
   
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services