Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Διδακτικό Υλικό

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     

    FrontPage

Slides (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Εργασία(doc)
 
      
   
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services